Otvorena vrata ZUZNR u Vukovaru

Poslodavci, ovlaštenici poslodavca, sindikalni povjerenici, članovi radničkih vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, stručnjaci zaštite na radu, ovlaštene osobe za poslove zaštite na radu i drugi zainteresirani u Vukovarsko-srijemskoj županiji

POZIVAMO VAS

na radni susret

Otvorena vrata ZUZNR u Vukovaru

Prevencija rizika, organizacija i provedba mjera zaštite na radu ključni su čimbenici za osiguranje sigurnih i zdravih radnih uvjeta te postizanje produktivnosti, radne učinkovitosti i konkurentnosti.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske nadležna za praćenje stanja i unapređivanje zaštite na radu, kao i za pružanje stručne pomoći poslodavcima, sindikatima, osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu, stručnjacima zaštite na radu, tijelima državne uprave, te svim zainteresiranim dionicima.

Zaštita života, zdravlja i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote su od posebnog društvenog interesa, i zato našom otvorenošću i partnerstvom želimo zajedno s vama unapređivati zaštitu na radu u svakoj radnoj sredini.

Saznajte kako primijeniti propise, optimizirati troškove, učinkovito organizirati i upravljati zaštitom na radu.

Otvorena vrata Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u Vukovaru, 26. lipnja 2017. od 11,00 do 14,00 sati u prostorijama VURA-e – Razvojne agencije Vukovar, Gospodarska zona 15, prilika je za naš neposredan kontakt, međusobno upoznavanje, informiranje i savjetovanje o svim pitanjima iz područja zaštite na radu.

U okviru cjelodnevnog programa Otvorenih vrata Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u Vukovaru, u ponedjeljak, 26.lipnja 2017.g. (14,15 sati) Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda posjetiti će Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru te će tom prilikom razgovarati s dekanom ovog visokog učilišta doc.dr.sc. Mirkom Smoljićem o daljnjoj suradnji.

Vaše prijavite za sudjelovanje u programu Otvorena vrata ZUZNR u Vukovaru možete uputiti putem ispunjenog obrasca do petka 23. lipnja 2017. godine na e-mail adresu:

ravnateljstvo@zuznr.hr ili ivan.saric@hup.hr .

Zaštita na radu važna je svima. Zaštita na radu je prva!

 

Vaš                                                                       

 Zavod za unapređivanje zaštite na radu