Stalni sezonski poslovi – prerada ribe

Za posao koji se pretežno obavlja sezonski, poslodavac s radnikom može sklopiti ugovor o radu za stalne sezonske poslove.

Zakon o radu ne uređuje konkretne poslove za koje je dopušteno sklapanje ugovora o radu za stalne sezonske poslove, a člankom 16. stavak 2. definira sezonske poslove kao poslove vezane uz intenzitet poslovnih aktivnosti poslodavca u određenim djelatnostima koje ovise o izmjeni godišnjih doba, na način da je u određenim godišnjim razdobljima povećana potreba za obavljanjem poslova, a u drugim razdobljima se smanjuje ili u potpunosti nestaje.

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir da u određenom razdoblju tijekom zimskih mjeseci traje lovostaj na ribu kao osnovnu sirovinu, mišljenja smo da bi se za poslove prerade ribe mogao koristiti ugovor o radu za stalne sezonske poslove.