Sezonski poslovi

Da bi došlo do pravilne primjene članka 16. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) odnosno da bi poslodavac s radnikom sklopio ugovor o radu za stalne sezonske poslove, mora se raditi o poslodavcima kojima se zbog sezonskog obilježja poslovanja poslovna aktivnost smanjuje ili povećava u određenim godišnjim razdobljima.

Stoga, ukoliko se obujam posla nekog poslodavaca povećava u skladu s intenzitetom poslovnih aktivnosti zbog utjecaja ljetne/zimske sezone, takav poslodavac bi mogao sklapati ugovore o radu za stalne sezonske poslove.

Skrećemo pozornost kako je izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je stupio s 1.1. 2023. godine, uvedena mogućnost sklapanja ugovora o radu za stalne sezonske poslove i na neodređeno vrijeme.

Isto tako, poslodavci koji pod utjecajem izmjene sezona povećavaju ili smanjuju obujam poslovanja, imaju mogućnost zbog povećanja obima posla u određenom djelu godine s pojedinim radnicima sklopiti i ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno članku 12. Zakona o radu.