Stolna kružna pila

 • Prije upotrebe stolne kružne pile pročitati upute proizvođača!

stolna kružna pila (Foto: Pixabay/ZUZNR)

RIZICI PRI RADU:

 • Mehaničke opasnosti
 • Električni izvori opasnosti
 • Prašina
 • Buka
 • Vibracije
 • Rasvjeta
 • Tjelesni napor

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

 • Rad sa strojem dozvoljen je samo osobama kvalificiranim i upoznatim sa opas­nostima i rizicima.
 • Treba biti ispunjen uvjet minimalne starosne dobi.
 • Potrebno je pridržavanje važećih tehničkih pravila za strojeve za obradu drva te važećih propisa o zaštiti na radu uz poštivanje pravila iz područja medicine rada i tehničke sigurnosti
 • Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu (ne nosite široku odjeću ili nakit jer bi ih pokretni dijelovi mogli zahvatiti, protuklizne cipele, mrežicu za kosu, zaštitne naočale).
 • Nosite masku za disanje ukoliko radite u prašnjavim uvjetima.
 • Kako bi se spriječio dodir ruke s listom pile,  mora se postaviti zaštita od dodira lista pile koji se nalazi iznad radnog stola, a sastoji se od zaštitne kape postavljene tako da je uzdignuta na visinu najviše do 5 mm iznad radnog komada koji se reže. Dio lista pile koji se nalazi ispod radnog stola mora biti potpuno zaštićen.
 • Na stolu kružne pile, iza lista pile mora biti postavljen razdvojni klin koji neposredno iza lista pile proširuje rez kako bi se spriječio povratni udar predmeta obrade. Razdvojni klin mora biti određenih dimenzija, i to tanji za oko 1mm od širine reza, a deblji od lista pile i udaljen od vrhova zubaca pile najviše 10 mm.
 • Na stolu kružne pile, iza lista pile mora biti postavljen razdvojni klin koji neposredno iza lista pile proširuje rez kako bi se spriječio povratni udar predmeta obrade. Razdvojni klin mora biti određenih dimenzija, i to tanji za oko 1 mm od širine reza, a deblji od lista pile i udaljen od vrhova zubaca pile najviše 10 mm.
 • Pri radu s kružnom pilom zaposlenik mora stajati  sa strane stroja kako bi se zaštitio od mogućeg povratnog predmeta obrade te od letećih čestica drva ili alata. Ruke mora držati izvan zahvata lista pile, a palce stisnuti uz šaku. Pri rezanju manjih predmeta zaposlenik se mora koristiti odgovarajućim potiskivačima.
 • Ako stroj ima vlastiti uređaj za usisavanje piljevine ili je priključen na središnji uređaj, potrebno je takav uređaj uvijek prije početka rada uključiti kako bi se smanjilo nakupljanje piljevine i prašine u radionici.
 • Pri radu s kružnom pilom treba se koristiti  svim propisanim osobnim zaštitnim sredstvima.
 • U slučaju bilo kakvog kvara na stroju ili alatu, na zaštitnoj napravi ili uređajima za uključivanje, stroj treba zaustaviti i kvar prijaviti odgovornom voditelju poslova.
 • Za vrijeme rada treba se usredotočiti na rad i ne razgovarati s drugim radnicima.
 • Nakon završetka rada potrebno je potpuno isključiti stroj. Tada se stroj može popravljati, podmazivati te se smije pospremati i čistiti u njegovoj neposrednoj blizini.
 • Stroj se mora redovito pregledavati, ispitivati te održavati na način i u rokovima koji je uputama propisao proizvođač. Isprave i evidencije o pregledima i ispitivanju moraju se držati uz stroj.

PREUZMITE PDF: Upute za rad sa stolnom kružnom pilom