Radni susret u Podravci d.d.

U okviru upoznavanja  sa stanjem, mjerama i aktivnostima na području zaštite na radu u industriji te neposrednog informiranja o radu i planovima Zavoda kao javne ustanove, Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu boravio je u radnoj posjeti kompaniji Podravka d.d. Koprivnica, jednoj od vodećih prehrambenih tvrtki u  jugoistočnoj, srednjoj i istočnoj Europi, čiji je povijesni razvoj započeo 1934. godine i od tada bilježi stalni razvoj.

Kao predstavnici Podravke d.d. sastanku su bili nazočni djelatnici organizacijskog područja Upravljanja ljudskim potencijalima: Marija Komar, direktorica Službe za radne odnose, Dino Novak, voditelj poslova zaštite na radu i Nives Novačić, stručnjakinja za zaštitu na radu u Samostalnoj službi za ZNR kompanije. Iz Zavoda za unapređivanje zaštite na sastanku su sudjelovali Muhidin Omerdić, voditelj Službe za ZNR, nadzor, ovlaštenja i analize, Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Službi za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju te Antonio Jaić, stručni savjetnik.

Predstavnici Zavoda uputili su čestitke kompaniji Podravka d.d. na ovogodišnjem i drugi puta dodijeljenom prestižnom priznanju Poslodavac Partner kojim je kompanija potvrdila predanost  izvrsnosti u upravljanju ljudskim potencijalima. Posebno su naglasili kako je područje zaštite na radu najuže vezano uz upravljanje zaposlenicima, organizaciju rada, edukaciju, razvoj karijera, zdravstveno stanje i organizacijsku kulturu pa je tim značajnije organizacijsko objedinjavanje i ostvarivanje svakodnevne suradnje osoba zaduženih za upravljanje ljudskim resursima i zaštitom na radu.

sastanak u Podravci (Foto:ZUZNR)

Predstavljajući stanje i trendove u području zaštite na radu predstavnici Podravke temeljem provedene analize istaknuli su pozitivne trendove u smanjenju broja ozljeda u razdoblju od 2011. do 2015. godine. Ukupan broj ozljeda smanjen je za 33 posto, a kod ozljeda na mjestu rada bilježi se smanjenje od 43 posto, dok nisu zabilježeni smrtni slučajevi kao ni profesionalna oboljenja. Ukupan broj lakših ozljeda na radu smanjen je za 23 posto, a težih ozljeda za 70 posto. Prema načinu nastanka ozljeda najveći udio imaju padovi radnika, a potom sudar radnika s predmetima. Većina ozljeda je imala za posljedicu trajanje nesposobnosti za rad od 31 do 90 dana. Ostvarena je kvalitetna suradnja u području zaštite na radu s predstavnicima sindikata te radničkim predstavnicima koji zaposlene zastupaju u okviru Radničkog vijeća, te uloge  povjerenika radnika za zaštitu na radu i njihovih koordinatora.

Za radnike sa smanjenom radnom sposobnošću i invaliditetom osnovan je posebni pogon Dorada u cilju njihove daljnje uključenosti u poslovanje kompanije i prilagodbe rada njihovim mogućnostima.

Kako bi postigli još bolje rezultate u provođenju mjera zaštite na radu u kompaniji Podravka d.d. pristupilo se donošenju Akcijskog plana za 2016.godinu u okviru kojega su razrađene aktivnosti koje se odnose na redovite, ciljane i kontrolne unutarnje nadzore, osposobljavanje za rad na siguran način svih dionika, osnivanje Odbora zaštite na radu kompanije, primjenu regionalnog modela u obavljanju poslova zaštite na radu u dislociranim cjelinama, nastavak aktivnosti na implementaciji norme OHSAS 18001, sudjelovanje u nabavci radne opreme i sredstava rada te suradnju i razmjenu iskustava iz područja zaštite na radu te druge tekuće mjere. Uspostavljena je informatizacija u području zaštite na radu, novi Pravilnik o zaštiti na radu usklađen je s novim propisima iz zaštite na radu, a putem strateškog okvira utvrđeni su precizni i mjerljivi ciljevi za narednih pet godina na razini kompanije kojima će se područje zaštite na radu kontinuirano unapređivati, uz ulaganje u novu tehnologiju i opremu te kvalitetnije uvjete rada uz optimizaciju troškova koja neće utjecati na razinu kvalitete i učinkovitosti zaštite na radu. U kompaniji je uspostavljen cjeloviti sustav upravljanja  zaštitom na radu uz uključenost menadžmenta na najvišoj upravljačkoj razini uz težište na preventivne mjere, istaknuli su u svojim izlaganjima direktorica Komar i voditelj Novak.

sastanak u Podravci (Foto:ZUZNR)

Ravnatelj Begović naglasio je da su prevencija rizika i primicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni ne samo za poboljšanje kvalitete radnih uvjeta, već i za promicanje produktivnosti i konkurentnosti. Sprječavanje ozbiljnih nesreća ili profesionalnih bolesti radnika te integracija i promicanje zdravlja u radnoj i životnoj sredini tijekom cijelog radnog vijeka, od prvog posla nadalje, ključ je omogućivanja duljeg rada. Takav, proaktivan pristup pridonosi rješavanju dugoročnih posljedica demografskog starenja, u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.

Posebno je ukazano da je i Europski parlament izrazio mišljenje da rad treba prilagoditi sposobnostima i potrebama ljudi, a ne obratno, te da treba razviti radnu okolinu u kojoj će se više uzimati u obzir posebne potrebe osjetljivijih radnika.

Provedena istraživanja  u okviru EU pokazuju da radnici smatraju da je stres jedan od glavnih profesionalnih rizika, zatim slijede ergonomski rizici (ponavljajuće kretnje ili zamorni, odnosno bolni položaji) te svakodnevno podizanje, nošenje ili premještanje tereta. U narednom razdoblju posebnu pozornost nužno je usmjeriti na rješavanje utjecaja promjena u organizaciji posla na fizičko i mentalno zdravlje radnika.

Antistresne mjere između ostalog trebaju uključivati upravljanje i komunikaciju, kao što su jasnoća ciljeva tvrtke i uloge pojedinih radnika, osiguranje  potpore menadžmenta pojedincima i timovima, kompatibilnost između odgovornosti i kontrole nad obavljanjem posla ,poboljšanje organizacije rada i procesa, radnih uvjeta  i radnog okruženja.

Provedba unutarnjeg nadzora zaštite na radu  u Podravka d.d. uz razmjenu iskustava i prijedloga te utvrđivanje praktičnih rješenja jedno je od područja daljnje suradnje na koje je ukazao voditelj Omerdić.

Sudionici sastanka izrazili su suglasnost da očuvanje radne sposobnosti radnika u značajnoj mjeri ovisi o primjerenoj prilagodbi radnih mjesta i organizacije rada, što obuhvaća radno vrijeme, dostupnost radnog mjesta i intervencije na mjestima rada usmjerene na starije radnike. U ostvarivanju tog cilja nužan je razvoj cjeloživotne zapošljivosti kako bi se u obzir uzele promjene sposobnosti radnika zbog starenja. Mjere radne rehabilitacije i reintegracije koje omogućuju radni povratak na rad nakon ozljede ili bolesti nužne su kako bi se izbjeglo trajno isključivanje  radnika s tržišta rada. Kako bi se to moglo postići programi osposobljavanja radnika za rad na siguran način trebaju biti polivalentni budući da radnici u okviru dinamičnog radnog procesa često mijenjaju radne pozicije i zato moraju biti upoznati sa svim rizicima kao i s mjerama prevencije i zaštite.

Upoznavanje sa zaštitom pri radu i razvoj kulture postaju neizbježni već o najranije dobi pa je Zavod osmislio i pokrenuo pilot projekt edukacije djece u vrtićima pod nazivom „S osmjehom korak po korak u siguran dan“ kao i različite aktivnosti u osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama, a sve  s ciljem da s ulaskom u svijet rada novi zaposlenici steknu potrebna osnovna znanja o mjerama prevencije i zaštite na radu, što je preduvjet  očuvanja radne sposobnosti od prvog posla do završetka radnog vijeka.

Pored toga, i  kampanje usmjerene na podizanje svijesti o značaju zaštite na radu mogu pripomoći u poboljšanju i unapređivanju provedbe mjera i aktivnosti zaštite na radu, kao i edukativni sadržaji koje priprema i objavljuje Zavod za stručnu i opću javnost, a vezani su za rad na siguran način u domu, vrtu i hobi aktivnostima te prilikom rada s određenom  radnom opremom u industriji.

Podravka (Foto:ZUZNR)

Kampanja EU OSHA  2016.-2017. „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ usmjerena je na učinkovito upravljanje  zaštitom na radu i zaštitom  zdravlja na radu, razmjenu informacija i primjera dobre prakse ,preventivne aktivnosti  i promicanje održivog rada pa je nužno da u istoj aktivno sudjeluju svi dionici zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Ozljede na radu u Republici Hrvatskoj bilježe kontinuirani trend stagnacije ili blagog rasta, a negativne posljedice se odražavaju na pojedinca, tvrtke i društvo u cjelini. Istovremeno to utječe na povećanje broja dana privremene nesposobnosti za rad  i rashoda za zdravstvenu zaštitu. Prosječno je u 2015.g. s rada zbog bolovanja  uzrokovanih ozljedama i profesionalnim bolestima bilo odsutno 2.747 radnika. Upravo iz tog razloga  Zavod za unapređivanje  zaštite na radu namjerava predstojećom nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu„ pozitivno utjecati na provedbu mjera prevencije, holističkog pristupa upravljanja  zaštitom na radu, razvoj socijalnog dijaloga u ovom području, djelatno sudjelovanje radnika i suradnju njihovih predstavnika te sindikata  s poslodavcima, kako bi zajedničkim naporima doprinosili sigurnijim uvjetima rada i smanjivanju ozljeda na radu, naglasio je ravnatelj Begović.

Tijekom sastanka razgovaralo se i o drugim aktivnostima Zavoda za unapređivanje  zaštite na radu čija je realizacija u tijeku, a to su: Savjetovalište ZNR 3u1, stvaranje informacijskog sustava   zaštite na radu, provođenje ankete o interesima i potrebama polaznika za edukativnim sadržajima iz područja zaštite na radu, provođenje istraživanja o primjeni propisa zaštite na radu, projekt cjeloživotnog stručnog usavršavanja i licenciranja stručnjaka zaštite na radu, razvoj e-učenja u zaštiti na radu i stvaranje e-muzeja zaštite na radu.

Uspjeh svake kampanje, provedba aktivnosti i rezultati u području zaštite na radu ovise i o komunikacijskim kanalima i alatima pa Zavod za unapređivanje zaštite na radu u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca pokreće novi projekt „Godišnju nagradu za najbolje novinarske radove u području zaštite na radu  u tiskanom, radijskom, televizijskom i internetskom novinarstvu“. Cilj je značajno povećati interes autora i broj objavljenih kvalitetnih priloga iz područja zaštite na radu u svim medijima.

Izgradnja kulture prevencije na mjestu rada s ishodima smanjenja ozljeda na radu kao i podizanje razine osviještenosti o značajkama rada na siguran način u svakoj organizaciji  zajednički je interes poslodavaca, radnika i društva , zaključeno je na sastanku predstavnika kompanije Podravka i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.