Suradnja Zavoda i Matice hrvatskih sindikata: Unaprijediti zaštitu na radu u javnim službama

Matica hrvatskih sindikata u partnerstvu sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu prijavit će projekt za financiranje iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“.

Opći cilj ovog projekta je povećati učinkovitost, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti koje se planiraju provoditi usmjerene su na povećanje razine svijesti o važnosti zaštite na radu i primjeni propisanih standarada u RH. U okviru projekta održati će se set edukacijskih radionica namijenjenih članovima sindikata udruženih u Maticu hrvatskih sindikata. Također, s ciljem informiranja i osvješćivanja socijalnih partnera i javnosti planira se organizacija niza okruglih stolova vezanih uz prava radnika i sigurna radna mjesta.

Socijalni partneri imaju važnu ulogu pri osmišljavanju i provedbi politika zaštite na radu i zaštite zdravlja te u promicanju sigurnog i zdravog radnog okruženja. Zavod i Matica podupiru razvoj istraživanja i inovativnih rješenja s ciljem poboljšanja i unapređivanja zaštite na radu u svim javnim službama.

Zajedničkom suradnjom Zavoda, kao središnje javne ustanove nadležne za ovo područje i Matice hrvatskih sindikata, kao reprezentativne i relevantne sindikalne središnjice pruža se konkretan doprinos poboljšanju nacionalnih politika u području zaštite na radu te ostvaruju interesi radnika, poslodavaca i države.