Suradnja Zavoda i POU Zagreb: NOVI PRIRUČNIK O ZNR ZA UČENIKE, STUDENTE, POLAZNIKE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH I MENTORE

Iz tiska je izišao priručnik „Zaštita na radu“ namijenjen osobama na radu; učenicima, polaznicima programa prekvalifikacija, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, studentima i volonterima kao i njihovim mentorima, nastavnicima i stručnjacima.

Nakladnik vrijednog priručnika je Pučko otvoreno učilište u Zagrebu, autori su prof. Rozalija Filipović Baljak i prof. Ivan Bolf, a Zavod za unapređivanje zaštite na radu sudjelovao je u pripremi i recenziji priručnika.

U predgovoru priručnika Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivane zaštite na radu naglasio je osobitu važnost učinkovitog djelovanja na prevenciji rizika i promicanju sigurnijih i zdravijih uvjeta na radnome mjestu, jer se time štiti radnik i poslodavac, te postiže pozitivan učinak na produktivnost, konkurentnost i održivost sustava socijalne sigurnosti. Takav odgovoran pristup organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu s ciljem očuvanja radne sposobnosti radnika, omogućava daljnji nesmetan rad u uvjetima produljenja radnog vijeka i sukladno je ciljevima Strategije Europa 2020. „Za pametan, održiv i uključiv rast“.

Osnovni uzroci određenih pojava i propusta u području zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu su neadekvatno djelovanje ljudskog faktora. Pored ispunjavanja propisanih obveza te kvalitetnog i kontinuiranog osposobljavanja svakog radnika za rad na siguran način, potrebno je provoditi i programe cjeloživotnog učenja u području zaštite na radu za različite dionike, polazeći od značaja edukacije za sigurnost i unapređivanje zaštite na radu.

Osiguranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline, podizanje svijesti i razvoj kulture u provedbi mjera zaštite na radu, informiranje, edukacija i motiviranje svih dionika te pružanje stručne podrške u organizaciji i provedbi svih mjera zaštite na radu posebno mikro, malim i srednjim tvrtkama od izuzetne su važnosti za postizanje radne učinkovitosti, gospodarski razvoj i socijalnu sigurnost.

Prilikom današnjeg susreta s jednim od autora priručnika prof. Ivanom Bolfom i Ivanom Belacom, predstavnikom nakladnika, ravnatelj Begović rekao je da je ostvarena suradnja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao javne ustanove i Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, kao relevantne obrazovne ustanove u izradi ovog priručnika za učenike, polaznike programa prekvalifikacija, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, studente i volontere te mentore i nastavnike još jedan kvalitetan doprinos unapređivanju zaštite na radu u cilju sprječavanja nesreća, ozljeda na radu, profesionalnih i bolesti povezanih s radom.