UPUTE O PROVOĐENJU ZNR ZA STRANE RADNIKE

U 2018.godini očekuje se u Republici Hrvatskoj zapošljavanje radnika iz drugih zemalja.

U cilju neposrednog informiranja i savjetovanja te jačanja preventivnog djelovanja s ciljem sprečavanja nesreća, ozljeda na radu, profesionalnih i bolesti povezanih s radom, a polazeći od svoje nadležnosti kao središnje javne ustanove u području praćenja i unapređivanja zaštite na radu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu izradio je Upute o provođenju zaštite na radu za strane radnike s naglaskom na strane radnike iz trećih zemalja, a koji rade za poslodavca u Republici Hrvatskoj.

Navedene upute namijenjene su poslodavcima i njihovim službama, sindikatima i predstavnicima radnika radi upućivanja na primjenu odgovarajućih propisa iz područja zaštite na radu u odnosu na radnike iz drugih zemalja.

Upute o provođenju zaštite na radu za strane radnike možete preuzeti ovdje.