Suradnja Zavoda i Razvojne agencije Zagreb

PODRŠKA MLADIM PODUZETNICIMA

Nakon nedavnog radnog posjeta predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i obilaska Tehnološkog parka Razvojne agencije Zagreb, u nastavku dogovorene suradnje, predstavnici Zavoda susreli su se s predstavnicima tvrtki koje posluju u okviru Tehnološkog parka i održali predavanje.

U ime Tehnološkog parka Razvojne agencije Zagreb nazočnima se uvodno obratila savjetnica Anita Brajković Skoko, koja je iskazala zadovoljstvo uspostavljenom suradnjom ove institucije sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, koja otvara prostor trajne suradnje u edukaciji mladih poduzetnika.

Ravnatelj Zavoda Vitomir Begović upoznao je mlade poduzetnike s djelatnošću i aktivnostima ove javne ustanove, o organizaciji poslova zaštite na radu sukladno zakonskim propisima nazočnima je govorio Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analize a Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Zavodu prezentirao je alat za procjenu rizika „RISKO“.

Razvojna agencija Zagreb ( RAZA ) provodi niz programskih aktivnosti pružajući pomoć za ulazak u poduzetništvo i lakše svladavanje tržišnih izazova poduzetnika. Osigurana je podrška pojedincima i tvrtkama u svim fazama ranog razvoja, podupiru se inovativne ideje i razvojni timovi u njihovim poduzetničkim počecima, pruža se podrška inovativnim poduzetnicima u početnoj fazi razvoja novih proizvoda i usluga a tvrtkama koje su utemeljene na znanju i novim tehnologijama pomaže se u internacionalizaciji poslovanja.

Novouređeni prostor Tehnološkog parka smješten u paviljonu 12 zagrebačkog Velesajma, prostire se na 7.313 četvornih metara, a sastoji se od 118 zasebnih modularnih radnih jedinica (s 3 do 4 radna mjesta), dvorane za sastanke, zajedničkih prostora, kuhinje, a planirano je i opremanje odgovarajućih laboratorija. Radni prostor kao i prostor za odmor izgledaju impresivno, u projekt je do sada je uloženo više od 15 milijuna kuna, a u provedbi je nastavak opremanja prostora najsuvremenijom i visoko sofisticiranom opremom za što je odobreno 16 milijuna kuna bespovratnih sredstava, tako da je ukupna vrijednost investicije preko 30 milijuna kuna. Tehnološki park je definitivno postao regionalno središte za razvoj inovativnih tehnoloških rješenja.

Trenutno Tehnološki park Zagreb ima više od 60 članova a osim prostora za rad, startup-ovi unutar novog Tehnološkog parka, dobivaju mentorsku, edukacijsku i infrastrukturnu pomoć.

Uvodno je ravnatelj Zavoda Vitomir Begović naglasio da su svakodnevna interaktivna komunikacija s različitim dionicima u području zaštite na radu, kao i kontinuirani radni sastanci s različitim subjektima, među kojima su i potporne poduzetničke institucije, jedna od redovitih i važnih aktivnosti a Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao središnja javna ustanova pruža podršku poduzetnicima i obrtnicima putem njihovih udruga, komora kao i suradnjom s Razvojnim agencijama, Poduzetničkim centrima i Poduzetničkim inkubatorima u različitim područjima Hrvatske. Podsjetio je da je osobito važna svekolika podrška mikro i malim poslodavcima kako bi usklađeno te na učinkovit i djelotvoran način organizirali i provodili mjere zaštite na radu. U Hrvatskoj je najveći udio 47,6 posto ili 70.896 aktivnih subjekata zapošljavalo od jednog do devet radnika, dok je onih s 10 do 49 zaposlenih bilo 7,6 posto ili 11.389. Pored toga, 76.827 subjekata djeluje u obrtu i slobodnim zanimanjima. Navedena struktura poslovnih subjekata u našoj zemlji obvezuje nas u Zavodu kao javnoj ustanovi na pružanje svih oblika praktične i neposredne potpore poduzetnicima i obrtnicima u provedbi propisa i mjera zaštite na radu uz istovremeno očuvanje temeljnih načela sigurnosti radi prevencije rizika na radu i brojnih negativnih posljedica, a time i velikih troškova koje može uzrokovati neprovođenje odgovarajuće zaštite na radu, istaknuo je ravnatelj Begović.

Zaštita na radu ne smije se doživljavati kao vanjska obveza i još jedna administrativna zadaća koju je potrebno obaviti samo radi forme. Većinu obveza svaka odgovorna osoba vjerojatno bi provodila čak i da iste nisu propisane zakonom i drugim aktima, jer su to logične mjere za sprječavanje nesreća i bolesti povezanih s radom. Za prepoznavanje rizika i utvrđivanje mjera prevencije a zatim i rad na siguran način potreban je prije svega zdravorazumski pristup. Takvim ponašanjem moguće je spriječiti nezgode i bolesti te najučinkovitije poboljšati poslovne rezultate. Zato je osobito važno takav pristup razvijati kod novih poduzetnika, polazeći od činjenice da pozitivni rezultati u zaštiti na radu donose prave uštede, kroz smanjivanje izostanaka s rada, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, ostvarivanje poslovnih planova i ciljeva te ugleda kod poslovnih partnera i klijenata, rekao je ravnatelj Begović.

Na sastanku je naglašeno da se u EU potiče šira primjena internetskih interaktivnih alata za procjenu rizika. U Hrvatskoj su u tijeku, uz pomoć Europske agencije za zaštitu na radu, aktivnosti u svrhu prilagodbe i primjene internetskog i interaktivnog OiRA alata za procjenu rizika najprije za frizersku djelatnost a zatim i druga zanimanja u mikro i malim poslovnim subjektima, kako bi im se pomoglo u razumijevanju te na jednostavan način omogućila praktična primjena postupnih procesa procjene rizika, počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika ne mjestu rada do donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti, zaključno s praćenjem i izvješćivanjem. Pored toga Zavod je pripremio aplikaciju za procjenu rizika RISKO namijenjenu kao pomoć svim tvrtkama, kako bi se pružila mogućnost poslodavcima za lakšu izradu najvažnijeg dokumenta u zaštiti na radu kao i njegovo redovito ažuriranje.

Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu ukazao je da je svrha Zakona o zaštiti na radu sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštita zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom. Nadalje je rekao da je zaštita na radu sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja radnika, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom. Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu, na temelju općih načela prevencije, uzimajući pri tome u obzir vrstu djelatnosti, prilagođavajući rad promijenjenim uvjetima s ciljem da se sustavno unapređuje stanje zaštite na radu. Pored toga, poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa i o potrebi obavještavanja i osposobljavanja radnika, te organizaciji rada i sredstvima u svim radnim procesima. U nastavku izlaganja nazočni su upoznati s ulogom i zadacima pojedinih dionika u području zaštite na radu te načinom organizacije i provedbe mjera zaštite na radu.

Viši stručni savjetnik u Zavodu Neven Obradović naglasio je da je osnovna obveza u zaštiti na radu procjenjivanje rizika za svako mjesto rada. Rizik je umnožak vjerojatnosti nastanka opasnog ili štetnog događaja i štetnosti toga događaja, odnosno njegove posljedice. Poslodavac je obvezan imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku, za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu. Procjena rizika mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima odnosno naporima, što obvezuje poslodavca da promjene u poslovima, na mjestima rada, sredstvima rada, tehnologiji, organizaciji rada, kao i u slučaju drugih promjena koje su uzrokovale promjene opasnosti, štetnosti odnosno napora, ugradi u već izrađenu procjenu rizika po nastanku navedenih promjena, rekao je Obradović. U procjeni rizika obvezno trebaju sudjelovati radnici, njihovi predstavnici, ovlaštenici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac prema konkretnoj situaciji može uključiti u izradu tog važnog dokumenta i stručnjake iz drugih područja, što može doprinijeti kvalitetnijem dokumentu. Poslodavcu je pružena mogućnost da svoju procjenu rizika izrađuje sam bez ishođenja ovlaštenja, neovisno o tome koliko radnika zapošljava i koju djelatnost obavlja, ili da izradu procjene rizika ugovori s ovlaštenom osobom za poslove zaštite na radu. U cilju olakšanja izrade ovog dokumenta Zavod je pripremio alat „RISKO“ („Rizik sam kontroliram“), a putem radionica različite dionike educira se o načinu izrade procjene rizika s ciljem jačanja prevencije i provedbe učinkovitijeg unutarnjeg nadzora, predstavljajući način primjene tog alata, zaključio je Obradović.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Tehnološkog parka Razvojne agencije Zagreb dogovorili su daljnju suradnju na informiranju, savjetovanju i edukaciji mladih poduzetnika i drugih dionika na području Grada Zagreba iz područja zaštite na radu, što će zasigurno doprinijeti nizu pozitivnih učinaka u provođenju mjera prevencije i unapređivanju zaštite na radu u cjelini.