Susret sa studentima Veleučilišta u Rijeci

Plan rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu studentima i predavačima Veleučilišta u Rijeci 18. travnja 2016. godine predstavila je Ivana Teklić, viša stručna savjetnica u Službi zaštite na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu Zavoda.

Pored brojnih studenata, predstavljanju Zavoda za unapređivanje zaštite na radu između ostalih nazočili su: Erika Gržin, pročelnica Odjela sigurnosti na radu, Kristina Dundović, predavač, mr.sc. Maja Gligora Marković, prodekanica za međunarodnu suradnju koja je uvodno pozdravila prisutne.

Predstavljajući Zavod za unapređivanje zaštite na radu, viša stručna savjetnica Teklić naglasila je njegovu ulogu središnje javne ustanove nadležne za praćenje i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, zatim ulogu stručnjaka zaštite na radu i njihov doprinos očuvanju radne sposobnosti radnika te zaštite njihovog zdravlja, važnost cjeloživotnog učenja svih dionika u području zaštite na radu kao i potrebu uključivanja studenata u aktivnosti Zavoda kroz istraživački rad, određene analize te studentska natjecanja Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti, Veleučilišta u Karlovcu, Veleučilišta u Rijeci i dr.

Prezentirane su konkretne aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu koje se odnose na međunarodnu suradnju i program EU Erasmus+ te su studenti pozvani da se aktivno uključe prema svojim interesima u sljedeće prijedloge projektnih aktivnosti:

  • on-line aplikacija za primjenu mjera i aktivnosti iz područja zaštite na radu na praktične situacije u određenom sektoru
  • e-muzej radne opreme i sredstava rada
  • organiziranje međunarodnih konferencija te razmjena znanja i iskustva iz područja zaštite na radu u OSH Caffe-u te posjet trgovačkim društvima u svrhu međunarodne promocije dobre prakse
  • prijedlog primjene inovativnih rješenja iz područja zaštite na radu u predavaonici
  • izrada e-learning materijala iz područja zaštite na radu te organiziranje edukacije studenata s drugih obrazovnih ustanova koji nisu upoznati sa zaštitom na radu
  • organiziranje „OSH Clinic“ u kojoj bi sudjelovali poslodavci te bi se rješavali praktični slučajevi primjene mjera i aktivnosti  iz područja zaštite na radu
  • projekt edukacije djece vrtićke dobi o mjerama sigurnosti.

Ovim putem zahvaljujemo Veleučilištu u Rijeci na suradnji i svim studentima na iskazanom interesu za sudjelovanje u aktivnostima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Veleučilište u Rijeci