Tijek otkaznog roka za vrijeme privremene nesposobnost za rad

Odredbama članka 121. stavka 1 i 3. Zakona o radu propisano je da otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu radniku, odnosno da otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

Stoga smo mišljenja, da radnik koji je bio na bolovanju, odnosno bio privremeno nesposoban za rad zbog bolesti, u vrijeme kada mu je dostavljena odluka o otkazu, tijek otkaznog roka nije niti započeo, odnosno da će tek nakon prestanka razdoblja privremene spriječenosti započeti tijek otkaznog roka.