Trajanje ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika

Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme, u kojemu je navedeno da se isti sklapa zbog zamjene privremeno nenazočne radnice do njezina povratka na rad, prestaje stvarnim povratkom na rad i izvršavanjem obveze rada one radnice koja je bila zamijenjena.

Mišljenja smo, da se pod pojmom razdoblja privremene nenazočnosti podrazumijeva svako razdoblje u kojemu zamijenjeni radnik ne radi (nije u obvezi rada kako je ugovoreno) zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.