Prestanak ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme

Radni odnos radnika kojemu je ugovor o radu na određeno vrijeme, prestao istekom vremena na koje je sklopljen, ne nastavlja se nakon datuma koji je u takvom ugovoru o radu određen kao dan njegova prestanka.

Dakle, ugovor o radu u tome slučaju ne prestaje ni otkazom, niti sporazumom.

Radni odnos između istog radnika i poslodavca može se nastaviti, ako za to postoji suglasna volje jedne i druge strane i to, sklapanjem novoga ugovora o radu.