U pripremi savjetovanje: ZAŠTITA NA RADU USTUPLJENIH RADNIKA

Procjenjuje se da putem oko 90 registriranih agencija za privremeno zapošljavanje u Republici Hrvatskoj prosječno radi oko 6.000 radnika mjesečno, a očekuje se da će ovaj oblik zapošljavanja ove i narednih godina imati trend daljnjeg rasta.

Prema Zakonu o radu agencija je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu, odnosno korisniku za privremeno obavljanje određenih poslova, a ugovor o radu sklapa agencija s radnikom. Na ustupljene radnike odnose se sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih propisa.

U okviru Hrvatske udruge poslodavaca djeluje Koordinacija za agencijski rad i posredovanje pri zapošljavanju i okuplja agencije za privremeno i povremeno zapošljavanje te agencije za posredovanje pri zapošljavanju.

U području zaštite na radu, agencija ima obvezu prije upućivanja radnika korisniku, upoznati ga s posebnim profesionalnom znanjima ili vještinama za obavljanje posla kod korisnika, kao i sa svim rizicima obavljanja posla koji se odnose na sigurnost i zdravlje na radu, utvrditi uvjete i u tu svrhu osposobiti radnika za rad na siguran način, osim ako ugovorom o ustupanju radnika nije ugovoreno da tu obvezu izvrši korisnik.

Međutim, u praksi su uočene određene nedorečenosti i različita postupanja, pa je Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja javna ustanova u Republici Hrvatskoj nadležna za praćenje i unapređivanje zaštite na radu ocijenila potrebitim u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca organizirati savjetovanje na kojem bi analizirali postoje stanje u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu agencijskih radnika te utvrdili i predložili praktične aktivnosti na povećanju prevencije te razine sigurnosti i zaštite na radu ustupljenih radnika.

Na radnom dogovoru predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Daria Ćorića, predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca dogovoren je program rada savjetovanja „Rad na siguran način ustupljenih radnika od Agencija za privremeno zapošljavanje“ koje će se održati u drugoj polovini veljače ove godine. U radu ovog skupa sudjelovati će uz predstavnike Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, predstavnici inspektorata rada, poslodavaca, sindikata, agencija za privremeno zapošljavanje, stručnjaci za zaštitu na radu i drugi dionici, koji će se osvrnuti na aktualno stanje, uočene probleme, praksu i moguća unapređenja sigurnosti na radu agencijskih radnika.

Uvjeren sam da će i ovo savjetovanje u okviru sveobuhvatnog edukativnog programa Zavoda „Zaštiti se znanjem!“ doprinijeti podizanju svijesti i odgovornosti u sprječavanju rizika i promicanju kulture prevencije u zaštiti na radu na svim mjestima rada i u svim oblicima rada, rekao je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, jer je to korisno za agencije, korisnike, radnike i društvenu zajednicu.