Održan drugi sastanak stručne skupine za Direktivu 89/656/EEZ u Luxembourgu

Stručna skupina pri Općoj upravi za zapošljavanje, socijalnu skrb i inkluziju (Employment, Social Affairs and Inclusion DG) Europske komisije na drugom radnom sastanku, održanom 16. siječnja 2018. u Luxembourgu, razmatrala je moguće nadopune Direktive 89/656/EEC o osobnoj zaštitnoj opremi. Sudionici sastanka bili su stručnjaci odnosno predstavnici država članica EU, te jedna promatračica iz Francuske. Republiku Hrvatsku predstavljala je Ana Akrap, viša stručna savjetnica iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Na prvom sastanku, održanom 28. lipnja 2017., radna skupina zaključila je da nije potrebno izrađivati novu Direktivu o osobnoj zaštitnoj opremi, nego će predložiti njezine izmjene i dopune kako bi se uskladila s promjenama vezanima uz zaštiti na radu koje je u međuvremenu donio razvoj tehnologije, te da će sva tri priloga Direktivi ostati, ali ih je također potrebno uskladiti s novim okolnostima.

Nakon predstavljanja sudionika drugog radnog sastanka, usvojen je dnevni red, te je uz kratke informacije o rezultatima prvog sastanka, predstavnica Opće uprave za zapošljavanje, socijalnu skrb i inkluziju predstavila ovu Upravu EK i prezentirala glavne prijedloge država članica koji se odnose na Priloge Direktive 89/656/EEZ.

Sudionici su posebnu pozornost posvetili analizi tehničkih pitanja triju Priloga Direktive 89/656/EEZ. Španjolska, Estonija, Finska, Rumunjska, Belgija, Švedska i Hrvatska dostavile su svoje komentare za sva tri aneksa. Komentare koje su dostavile Španjolska i Hrvatska prihvaćeni su od svih sudionika, a Njemačka i Velika Britanija pohvalile su obje zemlje za velik trud. Svi prisutni predstavnici država članica EU složili su se s prijedlozima uz pojedine komentare izrečene u raspravi, koji su odražavali osobno mišljenje predstavnika. Službeni komentari pojedinih država bit će dostavljeni u pisanom obliku.

Također je detaljno analizirana tablica u Prilogu I. Direktive, kao i Prilozi II. i III.

Sastanak je zaključen definiranjem daljnjih planova i slijedećih koraka, a nacrt Direktive trebao bi biti donesen u svibnju ove godine. Cilj je finaliziranje revizije Direktive 89/656/EEZ do kraja 2018. godine.