Učinkovito upravljati rizicima i zaštitom u radnoj i životnoj sredini

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatske udruge kriznog menadžmenta razgovarali su o ulozi kriznog menadžmenta u upravljanju različitim oblicima rizika, smanjivanju negativnih posljedica kriza i katastrofa, kao i o mogućnosti zajedničke suradnje.

Udruga djeluje kao mjesto razmjene znanja s ciljem poticanja, promicanja, pomaganja razvijanja sustava upravljanja krizama, djelatnosti zaštite i spašavanja, principa rukovođenja i zapovijedanja te pružanja pomoći u katastrofama, kao i drugim područjima zaštite i spašavanja koje zahtijevaju žurnu i neodgodivu intervenciju.

Nesigurnost kao značajka koja okružuje prijetnje i ograničenost znanja o događajima, kao i njihovo daljnje predviđanje dovode do toga da se sigurnosni aspekti obično ne ocjenjuju kao prijetnja, već tumače kao rizik, koji sve većim razvojem društva, naglašene međuovisnosti i dinamike okruženja dovode do sve veće kompleksnosti izračuna njegove pojavnosti i utjecaja, što metodološki dovodi do prijelaza s rizika na funkciju ranjivosti. Provedba učinkovitog upravljanja rizicima i smanjenja ranjivosti zahtijeva temeljito razumijevanje dinamike i karaktera rizika kao i otpornosti zajednice. Krizni menadžment temelji se na usvojenim znanjima, iskustvenim spoznajama te daljnjem razvoju i istraživanjima.

Obostrano je iskazan interes za daljnju suradnju Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatske udruge kriznog menadžmenta na području metodološkog postupka izrade procjene rizika, mobilne aplikacije za postupanje prilikom pružanja prve pomoći, u edukacijama, zajedničkim javnim nastupima i drugim aktivnostima kojima se promiče prevencija i učinkovitost upravljanja rizicima i zaštitom u radnoj i životnoj sredini.