Ugovaranje minimalne plaće u bruto iznosu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 120/21) stupio je na snagu 1. prosinca 2021. godine te se sve njegove odredbe primjenjuju počevši od navedenog datuma.

Međutim, ukoliko je ugovorom o radu ugovorena minimalna plaća suprotno odredbama koje su stupile na snagu 1. prosinca 2021. godine (ako minimalna plaća nije ugovorena u bruto iznosu), poslodavac je dužan do 1. veljače 2022. godine ponuditi izmjenu ugovora o radu. Nakon navedenog datuma poslodavac će prekršajno odgovarati ako je u ugovoru o radu minimalna plaća ugovorena u neto iznosu.

Na ponudu izmjene ugovora o radu primjenjuju se opći propisi o radu. Ako radnik ne prihvati ponuđene izmjene ugovora o radu, poslodavac može, inzistirajući na istoj, radniku otkazati ugovor o radu i istovremeno predložiti sklapanje ugovora s izmijenjenim uvjetima koje radnik može, ali ne mora prihvatiti.