Ugovor o radu na određeno vrijeme, prekršajna odgovornost poslodavca

Poslodavac čini teži prekršaj ako s istim radnikom sklopi uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme za koji ne postoji objektivan razlog, ili ako u tom ugovoru ili pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu ne navede objektivan razlog, ili ako trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, traje neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekog drugog objektivnog razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Ukoliko imate saznanja da je određeni poslodavac prekršio prethodno navedene zakonske odredbe, možete se radi provođenja inspekcijskog nadzora nad radom poslodavca izravno obratiti Državnom inspektoratu, Inspekciji rada na adresi Šubićeva 29, Zagreb ili putem kontakt obrasca objavljenog na mrežnim stranicama  Državnog inspektorata, a pristupiti mu možete i putem poveznice: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83

Inspektorat rada će po zaprimljenoj prijavi obaviti inspekcijski nadzor, utvrditi činjenično stanje te sukladno okolnostima utvrditi postojanje prekršaja.