Ugovor o radu na određeno vrijeme, prekršajna odgovornost poslodavca

Poslodavac čini teži prekršaj ako s radnikom sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme za koji ne postoji objektivan razlog, odnosno ako u tom ugovoru ili u pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu ne navede objektivan razlog ili je ugovor o radu sklopljen u trajanju dužem od tri godine. Također, prekršajna odgovornost poslodavca propisana je i u slučaju ako poslodavac s istim radnikom sklopi više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, čije je ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor o radu, neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika, zbog dovršetka rada na projektu koji uključuje financiranje iz fondova Europske unije ili je zbog nekog drugog objektivnog razloga dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Ukoliko imate saznanja da je određeni poslodavac prekršio prethodno navedene zakonske odredbe, možete se radi provođenja inspekcijskog nadzora nad radom poslodavca izravno obratiti Državnom inspektoratu, Inspekciji rada na adresi Šubićeva 29, Zagreb ili putem kontakt obrasca objavljenog na mrežnim stranicama  Državnog inspektorata, a pristupiti mu možete i putem poveznice: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83.

Inspektorat rada će po zaprimljenoj prijavi obaviti inspekcijski nadzor, utvrditi činjenično stanje te sukladno okolnostima utvrditi postojanje prekršaja.