Rad učenika

Povremeni rad redovnih učenika uređen Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (Narodne novine, broj 28/19, nastavno: Pravilnik), koji je provedbeni propis Zakona o tržištu rada (Narodne novine, br. 118/18, 32/20 i 18/22).

Sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika srednjoškolske ustanove (srednje škole i učenički domovi) mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika u zemlji, a iznimno i za redovite učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji  na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad.

Dakle, učenici koji nemaju u svojim srednjim školama učenički servis mogu se učlaniti u učenički servis neke druge škole isključivo u svojoj županiji na temelju pisanog sporazuma škola.