Uočiti, informirati i jačati prevenciju

Polazeći od misli vodilje da se sve nezgode na mjestima rada mogu spriječiti, tijekom cijele 2016. godine zaposlenici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u okviru brojnih sadržajnih aktivnosti, posebnu pozornost usmjerili su na organizaciju i primjenu mjera zaštite na radu u pojedinim trgovačkim centrima i maloprodajnim objektima.

U cilju preventivnog djelovanja stručnjacima zaštite na radu iz određenih tvrtki predstavnici Zavoda predočili su konkretne uočene situacije i usmjerili daljnje potrebne aktivnosti, naglašavajući značenje redovite provedbe unutarnjeg nadzora kojim je moguće spriječiti nezgode.

Na sličan način djeluje i austrijska AUVA, Opća ustanova za osiguranje od nesreća, koja nema ovlasti za primjenu kazni, već na osnovi snimki prezentira svoja zapažanja određenih situacija ključnim dionicima zaštite na radu u radnim sredinama.

Tijekom radnih posjeta tvrtkama i ustanovama u razgovoru s predstavnicima poslodavaca, sindikata, radnika i stručnjacima zaštite na radu predstavnici Zavoda predlagali su određena praktična rješenja te prezentirali primjere dobre prakse. Neposredno informiranje, savjetovanje i edukacije ostvarene su u okviru stalnog Savjetovališta ZNR 3u1 koje je otvoreno u Zavodu za potrebe poduzetnika početnika, mikro, malih, srednjih i velikih poslodavaca te drugih dionika u zaštiti na radu, kao i prilikom susreta s različitim dionicima na Otvorenim vratima Zavoda izvan njegovog sjedišta.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj promiče pristup da je zaštita na radu proces kojim je potrebno odgovorno i učinkovito upravljati imajući na umu da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa.

U skladu s time, svaka tvrtka, ustanova i drugi poslovni subjekt treba preuzeti obvezu postizanja i održavanja rada bez nezgoda, kontinuirano primjenjujući praktična poboljšanja u procjeni rizika, organizaciji i uvjetima rada, osposobljavanju radnika za rad na siguran način te izobrazbi rukovoditelja kao ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu. Prema primjerima dobre prakse, aktivno uključivanje svih zaposlenih u preventivne mjere moguće je kroz održavanje tzv. sigurnosnih sastanaka „samo 5 minuta za našu sigurnost na radu“ na kojima sudjeluju na mikro razini organizacijskih jedinica rukovoditelj i radnici, informirajući se o radnim obvezama i načinu njihova sigurnog obavljanja. Važno je osvijestiti da nema učinkovite zaštite na radu bez sudjelovanja svih čimbenika u određenoj radnoj sredini.

Provedba kampanje Europske agencije za zaštitu na radu „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. i Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018., uz edukativne seminare i radionice, te praktičnu primjenu stručnih vodiča u značajnoj mjeri može pridonijeti postizanju niza pozitivnih učinaka u svakoj radnoj sredini, ali i ukupno u Republici Hrvatskoj.

Uz najbolje želje svima, u 2017. godini očekuju nas daljnji izazovi ali i prilike da zajedno i uporno djelujemo na unapređivanju zaštite na radu u svim radnim sredinama kako bi ostvarili sigurna, zdrava i produktivna radna mjesta kao preduvjet veće konkurentnosti, gospodarskog rasta i razvoja, naglasio je ravnatelj Vitomir Begović.