Odobren projekt Zavoda u sklopu Europskog socijalnog fonda

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo za Europski socijalni fond (ESF) dodijelilo je Zavodu za unapređivanje zaštite na radu 231.250 kuna bespovratnih sredstava  Tehničke pomoći Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPLJUP 2014.-2020.)

Kao unaprijed utvrđen potencijalni korisnik projekata izravne dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Europskog socijalnog fonda, Zavod je na Poziv za iskaz interesa vezan uz Prioritetnu os 5 – Tehnička pomoć OPLJUP-a prijavio projekt „ZUZR – Tehnička pomoć OPLJUP, KI“, koji je u cijelosti odobren. Cilj ovog projekta je, uz pomoć dobivene financijske potpore Europske unije, uspješno prijaviti novi projekt Zavoda za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda, te ujedno ojačati kapacitete Zavoda za razvitak i provedbu drugih projekata.

U planiranom, novom projektu pod radnim nazivom „Unapređivanje zaštite na radu“, čiji će se prijedlog izraditi uz pomoć dobivene Tehničke pomoći, kreirat će se i uspostaviti Središnji nacionalni informacijski sustav zaštite na radu Data Collector te provesti više edukativnih aktivnosti. Uz to, zahvaljujući ovoj Tehničkoj pomoći, tijekom njene realizacije provest će se kvalitetne analize, razraditi projektne ideje i pripremiti dokumentacija za navedeni novi projekt, što će ujedno poslužiti i kao primjer dobre prakse temeljem kojeg se mogu razvijati kompetencije zaposlenika.

Provedba jednogodišnjeg projekta „ZUZR – Tehnička pomoć OPLJUP, KI“ počinje u siječnju 2017.