Uporaba i siguran rad sa skelama

 

Građevinarstvo je jedna o najrizičnijih djelatnosti s velikim brojem ozljeda na radu i najvećim brojem smrtnih slučajeva.  Ozljede na radu i smrtni slučajevi u građevinarstvu najčešće nastaju kao posljedica nepridržavanja osnovnih pravila zaštite na radu. Posao postavljanja/rastavljanja skela jedan je od najopasnijih poslova u građevinarstvu, a rad na visini glavna je opasnost za radnike na skelama. Skele  su  pokretne  konstrukcije  i  zbog  rada  na  visini  smatraju  se  opasnim  sredstvima rada. Poslovi postavljanja i demontaže skela su poslovi s posebnim uvjetima rada i moraju se odvijati isključivo pod nadzorom određene stručne osobe na radilištu, a radnici moraju biti stručno osposobljeni i imati zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rukovatelja i postavljača skele. Skele se izvode od raznih vrsta materijala, u raznim načinima i svojstvima izvedbe, pri čemu i materijali i izvedba moraju zadovoljavati važeće norme i propise. Provjera ispravnosti skele obavlja se ovjerom koju potvrđuje određena osoba na gradilištu putem kontrolne knjige skele. Veoma je važna i redovita svakodnevna kontrola skela, jer svaka skela mora omogućavati potpunu sigurnost na radu.

>>UPUTA- UPORABA I SIGURAN RAD SA SKELAMA<<