Srećko Tot, dobitnik priznanja za unapređivanje zaštite na radu za 2021. godinu

Članovi Povjerenstva za 2021. godinu u sastavu: Dražen Opalić, Marina Borić, Cvetan Kovač, Ljubomir Pintarić i Boris Antunović odlučili su dodijeliti priznanje za promicanje zaštite na radu za 2021. godinu Srećku Totu. Za dodjelu priznanja nominirale su ga Hrvatska obrtnička komora Međimurske županije i Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije.

Srećko Tot diplomirani je inženjer rudarstva koji se zaštitom na radu se bavi od 2005. godine. Radno iskustvo u poslovima zaštite na radu započeo je u tvrtki MTČ tvornica dječje trikotaže, a od 2007. godine radi kao inspektor zaštite na radu.

Sudjelovao je u realizaciji višeg stupnja primjene pravila zaštite na radu u metaloprerađivačkoj, prehrambenoj, tekstilnoj, obućarskoj i graditeljskoj djelatnosti u brojnim poduzećima na području Međimurske županije, a isto tako je aktivno sudjelovao u provedbi mjera koje su rezultirale smanjenjem broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Glavni je inicijator osnivanja Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije u čijem radu aktivno sudjeluje. Udruga je osnovana radi edukacije i razmjene iskustava članova koji su stručnjaci iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i prirode, te zaštite i spašavanja.

Za članove Udruge i druge zainteresirane dionike Srećko Tot organizirao je brojna predavanja, seminare i radionice o temama sigurnosti i zdravlju na radu.

Srećko Tot aktivno sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim konferencijama i skupovima u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, te na sajmovima sigurnosti.