Usklađivanje ugovora o radu s novim zakonskim odredbama

Vezano za zaprimljeni upit o tome moraju li se radnicima, koji u trenutku stupanja na snagu novih zakonskih odredbi već rade za agregatora, ugovori o radu uskladiti s novim zahtjevima zakonskih odredbi članka 221.l, navodimo kako je od 1. siječnja 2024. godine to zakonska obveza, a ne mogućnost, s time da je za sve poslodavce koji rad obavljaju putem digitalnih radnih platformi prijelaznom zakonskom odredbom predviđeno i dodatno vrijeme od šest mjeseci u kojem mogu svoje poslovanje uskladiti s novim odredbama Zakona o radu.