Dostava podataka u evidenciju rada korištenjem digitalnih radnih platformi

Evidenciju rada korištenjem digitalnih radnih platformi s 1. siječnja 2024. godine počelo je voditi ministarstvo nadležno za rad putem informacijskog sustava Jedinstvene elektroničke evidencije rada (JEER).

Podzakonski propisi koji razrađuju zakonsku materiju, odnosno uređuju pitanja tehničke, organizacijske i postupovne naravi stupili su na snagu također s početkom 2024. godine, a Pravilnikom o evidenciji rada korištenjem digitalnih radnih platformi predviđeno je da spomenutom sustavu, radi registracije platformi i agregatora te dostave podataka o pokazateljima opsega rada, pristupaju samo digitalne radne platforme.