Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće)

Ovo ministarstvo zaprimilo je upit o utjecaju uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na obvezu izmjene ugovore o radu, odnosno o potrebi mijenjanja ugovora o radu svih radnika budući da su u istima navedeni iznosi plaće u kunama, a radi potrebe dvojnog iskazivanja u kunama i eurima, odnosno od početka 2023. godine iskazivanja u eurima.

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19) je propisano da se plaća i naknada plaće isplaćuju u novcu.

Zakon o radu ne propisuje službenu valutu Republike Hrvatske u kojoj se novčani iznos plaće i naknade plaće iskazuje, jer je to predmet uređenja posebnih propisa.

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 57/22 i 88/22) i Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 85/22), euro je uveden kao službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine.

Ne ulazeći u tumačenje Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, jer je taj posebni propis u djelokrugu Ministarstva financija, ipak skrećemo pozornost na odredbe toga Zakona koje se odnose na načelo neprekidnosti pravnih instrumenata, prema kojemu uvođenje eura nema utjecaja na promjenu uvjeta ugovora, kao i na odredbe o pravilima za preračunavanje i zaokruživanje te dvojno iskazivanje kada je riječ o ugovorima o radu i o ispravama o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine.

Uzevši u obzir navedeno, mišljenja smo da sklopljene ugovore o radu i druge važeće izvore prava kojima su novčani iznosi plaće, naknade plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava radnika iskazani u kunama, ne treba mijenjati prije, a niti nakon 1. siječnja 2023., samo radi toga da se njihove novčane vrijednosti iskažu u eurima.

Jednako tako, mišljenja smo da je poslodavac ispunio svoju ugovornu obvezu iskazivanja novčanog iznosa plaće, naknade plaće i otpremnine, koje su bile određene u kunskom iznosu, ako je u ispravama o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine, prema citiranome posebnom propisu pravilno, prema fiksnom tečaju, proveo konverziju važeće službene valute u novu valutu, i tako ih dvojno iskazao na ispravama o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine. Po prestanku obveze dvojnog iskazivanja, navedeni novčani iznosi plaće, naknade plaće i otpremnine (i drugih ugovorenih materijalnih prava radnika) iskazivat će se samo u eurima.