Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme

Prvi ugovor o radu na određeno vrijeme može se zaključiti bez zakonskog ograničenja njegova trajanja, ali i dalje vezujući njegovo trajanje uz određeni rok (datum), nastup određenog događaja (povratak odsutnog radnika s bolovanja) ili izvršenje određenog posla (završetak određenog posla, projekta i slično).

Ukoliko je prvi ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen u trajanju dužem od tri godine poslodavac s istim radnikom ne može sklopiti sljedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme.

Ako je prvi ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen na razdoblje kraće od tri godine, ukupno trajanje sklopljenih ugovora o radu na određeno vrijeme, ne može biti neprekinuto duže od tri godine, osim u slučaju zamjene privremeno nenazočnog radnika, odnosno osim ako je to iz objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Nadalje, članak 12. stavak 4. Zakona o radu, isključuje ograničenje iz stavka 3. koje se odnosi na ukupnu dužinu trajanja uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme (3. godine), a ta mogućnost duljeg sklapanja ugovora o radu zbog zamjene radnika predviđena je kao mogućnost i u slučaju prvog ugovora o radu na određeno vrijeme.

U odnosu na navedeno mišljenja smo kako bi se i nakon isteka prvog ugovora o radu na određeno vrijeme (i duljeg od tri godine), mogao sklopiti novi ugovor o radu na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika i to bez prekida rada duljeg od dva mjeseca.