Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme

Ugovor o radu na određeno vrijeme može biti sklopljen na vremensko razdoblje u najdužem trajanju od tri godine, pri čemu se s istim radnikom smije se sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme, čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine.

Iznimno od ranije navedenog, trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme, kao i uzastopno sklopljenih ugovora o radu smije biti neprekinuto duže od tri godine, ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika, ako je to potrebno zbog dovršetka rada na projektu koji uključuje financiranje iz fondova Europske unije i ako je to zbog nekih drugih objektivnih razloga, dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Također, pod uzastopno sklopljenim ugovorima o radu, smatraju se ugovori o radu koji su sklopljeni uzastopno, bez prekida između jednog i drugog ugovora ili s prekidom koji nije duži od tri mjeseca, neovisno o tome jesu li sklopljeni samo s jednim poslodavcem ili s više poslodavaca, ako se ti poslodavci smatraju povezanim poslodavcima.

Slijedom navedenog, nakon isteka prvog ugovora o radu na određeno vrijeme (u trajanju do tri godine), mogao bi se sklopiti novi ugovor o radu na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika i to bez prekida rada duljeg od tri mjeseca.