Veliki interes za otvorena vrata Zavoda

U prostorijama regionalnog ureda Hrvatske udruge poslodavaca u Splitu održan je program Otvorena vrata Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Organizacijom Otvorenih vrata izvan svojeg sjedišta i neposrednim razgovorom s različitim dionicima u zaštiti na radu, Zavod pokazuje svoju otvorenost i interes za partnerstvo, informiranje, savjetovanje i edukaciju kako bi se unapređivala organizacija i provedba mjera zaštite na radu.

Uvodno se velikom broju posjetitelja, među kojima su bili poslodavci i njihovi ovlaštenici, sindikalni i povjerenici radnika za zaštitu na radu, članovi radničkih vijeća, rukovoditelji ljudskih resursa, stručnjaci zaštite na radu, predstavnici ovlaštenih tvrtki za zaštitu na radu i brojni drugi zainteresirani obratio Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda. Naglasio je kako  Zavod kao javna ustanova funkcionira kreativno, inovativno i poduzetno s ciljem pružanja kvalitetne stručne podrške svim ključnim akterima u zaštiti na radu, polazeći od opredjeljenja da su javne institucije servisi korisnika i u ulozi ostvarivanja javnog interesa.

Tijekom cjelodnevnog programa Otvorenih vrata, stručnjaci Zavoda Muhidin Omerdić, Sanja Sambol i Josip Škreblin informirali su, savjetovali i odgovarali na brojna pitanja nazočnih o primjeni propisa, učinkovitom organiziranju, provođenju i upravljanju zaštitom na radu.

Posjetitelji Otvorenih vrata pokazali su zanimanje za praktična iskustva, tražili konkretna pojašnjenja i najbolje načine za provođenje propisa iz područja zaštite na radu, a posebno za izradu procjene rizika, odgovornost i djelokrug rada ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, postupke utvrđivanja alkoholiziranosti radnika, ispitivanje radnog okoliša i radne opreme, odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme, organizaciju i provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu i zadaće koordinatora II, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, postupak imenovanja ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu i njihovo osposobljavanje, ovlasti, djelokrug i nadležnost radničkog vijeća u zaštiti na radu, djelovanje Odbora za zaštitu na radu i niz drugih pitanja.

Pored organizacije neposrednih radnih susreta u radnim i životnim sredinama u okviru Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, tijekom cijele godine djeluje besplatno savjetovalište Zaštita na radu 3u1 (informiranje, savjetovanje ,edukacija) koje je namijenjeno novim poduzetnicima početnicima, mikro, malim, srednjim i velikim poslodavcima kao i svim drugim dionicima koji imaju potrebu informirati se , savjetovati, steći nova potrebna znanja ili primijeniti primjere dobre prakse iz područja zaštite na radu.

Otvorena vrata u Splitu (Fotot: ZUZNR)

Damatinski portal

Hrvatska udruga poslodavaca