Kvalitetnim upravljanjem do primjerenih uvjeta zaštite na radu

Nakon susreta s poslodavcima, sindikatima, radničkim predstavnicima, stručnjacima zaštite na radu i drugim dionicima na Otvorenim vratima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, tijekom radnog posjeta Splitsko-dalmatinskoj županiji Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda posjetio je tvrtku Vodoprivreda Split d.d. za projektiranje, izgradnju i održavanje hidro građevinskih objekata i građevinarstvo. Susreo se s predstavnicima uprave, sindikata i radnika te razgovarao o organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu, prisutnim rizicima i procjenama rizika te o mjerama prevencije.

Vodoprivreda Split d.d. zapošljava više od 90 radnika koji pretežito obavljaju poslove na otvorenom tržištu, a u manjem dijelu i za Hrvatske vode. Radnici obavljaju rad u složenim uvjetima, s uređajima i strojevima, a teški fizički poslovi izvode se na gradilištima koja su uglavnom u urbanim sredinama što zahtijeva primjenu sigurnosnih mjera za radnike, ali i za druge osobe u tom prostoru.

– Što je više radnika na bolovanju tvrtka je manje konkurentna- rekao je direktor mr. Predrag Zekić, prof. i sa zadovoljstvom istakao kako posljednjih nekoliko godina Vodoprivreda Split d.d. nije imala ozbiljnijih ozljeda na radu, a tijekom ove godine nije zabilježena nijedna ozljeda. Teški fizički radovi izvode se u otvorenim kopovima dubine 4 do 5 metara pa je uz korištenje osobne zaštitne opreme potrebno provoditi redovito i kvalitetno osposobljavanje radnika i ovlaštenika za rad na siguran način kao i mjere unutarnjeg nadzora, zaključio je direktor Zekić.

Srđan Oštro, voditelj pravnih poslova govorio je o objedinjenim aktivnostima u području zaštite na radu i zaštite okoliša:

– Većina poslova u ovoj tvrtki su poslovi s posebnim uvjetima rada pa se redovito organiziraju liječnički pregledi radi prevencije i očuvanja zdravstvene sposobnosti radnika. Standardi u provedbi mjera zaštite na radu na višoj su razini od propisanih jer smatramo da je to naša dužnost i da je to dobro za radnike i tvrtku. Rukovoditelji gradilišta kao ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu ključni su za dobro funkcioniranje ovog područja, i zato oni nose dodatnu odgovornost, zaključio je voditelj Oštro.

Predstavnici radnika i poslodavaca korektno surađuju u radu Odbora za zaštitu na radu, Radničkom vijeću i kroz djelovanje ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu. Kvalitetnim upravljanjem mogu se ostvariti primjereni uvjeti zaštite na radu pa i određene uštede, istaknuli su predstavnici Vodoprivrede d.d.

Ivica Blažević, regionalni povjerenik Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (PPPDIV) iskazao je zadovoljstvo suradnjom sindikata, radnika i poslodavca, između ostalog i zato što se zaštita na radu u ovoj tvrtki kontinuirano unapređuje dosljednim provođenjem i primjenom odgovarajućih mjera i aktivnosti važnih za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika.

U Republici Hrvatskoj u prošloj godini stopa ozljeda na radu na 1000 radnika prema NKD-2007 bila je najviša u djelatnosti opskrbe vodom, uklanjanja otpadnih voda, gospodarenja otpadom i iznosila je 24,12 dok je prosječna stopa u državi bila 12,07. Navedeni pokazatelji upućuju na smjer poduzimanja potrebnih dodatnih aktivnosti, naglasio je ravnatelj Begović.

Kao središnja javna ustanova nadležna za područje zaštite na radu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu u okviru svoje vizije, misije i plana rada djeluje na razvoju kulture prevencije kako bi se osigurala sigurna i zdrava mjesta rada koja pridonose dobrobiti radnika i poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju.

Važno je naglasiti da u zaštiti na radu manje znači više, odnosno smanjivanje broja ozljeda na radu znači manje dana bolovanja i više sredstava za poboljšanje uvjeta rada te bolje poslovne rezultate, zaključio je Begović.

Poduzetnicima i drugim dionicima Zavod pruža stručnu potporu u učinkovitom provođenju mjera zaštite na radu u okviru Savjetovališta ZNR 3u1 kako bi putem informiranja, savjetovanja i edukacije mogli što kvalitetnije djelovati u svojim radnim sredinama na provođenju mjera prevencije.

Sudionici sastanka složili su se da je od izuzetnog značaja u kampanji Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. promicati primjerene uvjete rada i zaštitu radnika od početka rada do završetka radnog vijeka te stvarati uvjete za profesionalnu rehabilitaciju radnika. To je moguće ostvariti suradnjom nadležnih javnih institucija, jedinica lokalne samouprave, poslodavaca, sindikata i drugih dionika. Prerano isključenje iz procesa rada nije prihvatljivo za pojedinca ali niti društvenu zajednicu, rekao je ravnatelj Begović dodajući da zaštita na radu i očuvanje radne sposobnosti radnika nemaju alternativu.

Provedba Nacionalne kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. u svakoj radnoj sredini treba započeti prijavom sudjelovanja putem web stranice Zavoda, osnivanjem tima u kojemu su svi ključni akteri, praktičnom primjenom dostupnih vodiča za pojedine aktivnosti te donošenjem akcijskog plana mjera s konkretnim nositeljima i rokovima na razini svake pojedine tvrtke i ustanove.

Predstavnici Vodoprivrede d.d. iskazali su zanimanje za nastavak suradnje sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu radi aktivnog sudjelovanja u kampanjama te primjeni primjera dobre prakse kojom se uvode različite mjere i aktivnosti u zaštiti na radu i zaštiti zdravlja radnika.

Vodoprieda Split d.d. (Foto:ZUZNR)