VODIČ O POSTUPKU PROVJERE JE LI RADNIK POD UTJECAJEM ALKOHOLA ILI DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI

Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) člancima 58., 59. i 60. propisana je zabrana korištenja sredstava ovisnosti te provjera i zabrana provjere je li radnik pod utjecajem sredstava ovisnosti, kao i njegovo privremeno udaljenje s posla.

Da bi postupak provjere je li radnik pod utjecajem sredstava ovisnosti bio pravno utemeljen poslodavac je u obvezi donesti interni akt kojim se opisuje provođenje postupka uz pristanak radnika, način provjere, vrsta testa ili aparata, način bilježenja i potvrđivanja rezultata te postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri.