Uputa za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu izabran da zastupa interese radnika na području zaštite na radu. Uz Zakon o zaštiti na radu, izbor propisuje Zakon o radu te Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća.

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, poslodavac je obvezan provesti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a do izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u skladu s ovim Zakonom, funkciju povjerenika za zaštitu na radu će obnašati povjerenik koji je izabran ili imenovan na temelju Zakona o zaštiti na radu.

Mandat povjerenika imenovanih ili izabranih na temelju prije važećeg Zakona o zaštiti na radu prestao je istekom 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona (19. kolovoza 2014. godine).

Preuzmite u PDF-u: Uputa za izbor povjerenika radnika za ZNR” i “Hodogram aktivnosti

U provođenju izbornog postupka za povjerenika radnika za zaštitu na radu mogu se koristiti obrasci 1-20. Obrasce možete preuzeti na svoje računalo i koristiti nakon što u Svojstvima dokumenta uklonite kvačicu pored oznake Samo za čitanje.

Obrazac_1 Obrazac_2 Obrazac_3 Obrazac_4 Obrazac_5 Obrazac_6 Obrazac_7 Obrazac_8 Obrazac_9 Obrazac_10 Obrazac_11 Obrazac_12 Obrazac_13 Obrazac_14 Obrazac_15 Obrazac_16 Obrazac_17 Obrazac_18 Obrazac_19 Obrazac_20