Zajedno u kampanjama za sigurna i zdrava mjesta rada

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca predstavnike HUP – Udruge metalne industrije i Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijskog sindikata, Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize, Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju i Neven Obradović, viši stručni savjetnik upoznali su s intenzivnim aktivnostima ove javne ustanove te aktualnim kampanjama kojih je cilj podizanje razine svijesti i uključivanje širokog kruga ključnih dionika u njihovu provedbu u svakoj radnoj sredini.

hupmetalci1

Uvodno je ravnatelj Begović naglasio da je zaštita na radu dio strateških dokumenata i ciljeva na nacionalnom nivou kako bi se dosljednom provedbom svih propisanih mjera zaštite na radu te sprječavanjem nezgoda i ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom smanjili gospodarski gubici i drugi troškovi. Misijom, vizijom, sveobuhvatnim planom rada i operativnim djelovanjem Zavod konkretno i djelatno potvrđuje navedena nacionalna strateška i programska opredjeljenja i ciljeve. U Hrvatskoj se po prvi puta od njene samostalnosti organizira jedna kampanja vezana za područje zaštite na radu koju je pokrenuo ovaj Zavod.

Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ u kojoj se očekuje angažirano sudjelovanje svih poslodavaca, sindikata, povjerenika radnika za zaštitu na radu, ovlaštenika poslodavaca, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i sporta, rukovoditelja upravljanja ljudskim resursima i drugih dionika može doprinijeti ostvarivanju temeljnog cilja; smanjenju broja ozljeda na radu, sigurnijim i zdravijim uvjetima rada. Poruka kampanje je „Zaštita na radu je i moja odgovornost !“, što uključuje svakog poslodavca i radnika te njihove predstavnike zadužene za ovo važno područje.

 Za učinkovite aktivnosti važno je uspostaviti partnersku „mrežu“, pa je tako i u području unapređivanja zaštite na radu, to moguće učiniti putem različitih organizacijskih formi. U cilju uspostave institucionalnog okvira na sektorskim razinama Zavod je inicirao osnivanje Povjerenstava za unapređivanje zaštite na radu u čiji rad su uključeni odgovarajući predstavnici udruga sindikata i poslodavaca iz pojedinih djelatnosti. U okviru tog tijela socijalni partneri mogu uz podršku Zavoda za unapređivanje zaštite na radu pratiti i razmatrati specifična pitanja u području zaštite na radu, razmjenjivati primjere dobre prakse, poticati socijalni dijalog poslodavaca i radničkih predstavnika te predlagati poduzimanje praktičnih i učinkovitih mjera na unapređivanju zaštite na radu u okviru pojedinih sektora kao i na razini pojedinih poslovnih subjekata. Učinkovito upravljanje zaštitom na radu važno je za radnike, poslodavce i društvo u cjelini. U dinamičnim uvjetima poslovanja ponekad se mjerama sigurnosti na radu ne pridaje dužna pažnja, pod izgovorom da predstavljaju „administrativni teret“ ili da nema dovoljno sredstava za tu namjenu. Učinkovita organizacija i upravljanje zaštitom na radu doprinosi ostvarivanju poslovnih ciljeva i znatnom smanjivanju troškova. Zato je važno da prvi ljudi tvrtki u okviru planiranja i izvršavanja svojih redovitih poslova odgovarajuću pozornost usmjere i na područje zaštite na radu kao neizostavni dio poslovne uspješnosti, rečeno je na sastanku.

Prema strategiji Europa 2020., sigurna i zdrava radna okolina ključna je za rast potencijala i predanosti radne snage te konkurentnost svake tvrtke. U navedenoj strategiji demografske su promjene prepoznate kao jedan od glavnih izazova s kojima se Europa suočava. Istovremeno to upućuje i na izazove za radnike, poslodavce i organizacije kao što su: dulji radni vijek može dovesti do duljih izlaganja rizicima, veći udjel radnika starije dobi znači više ljudi koji pate od kroničnih zdravstvenih problema zbog kojih imaju određene potrebe, radnici starije dobi mogu biti osjetljiviji na pojedine opasnosti, prevencija invalidnosti, rehabilitacija te povratak na posao od veće su važnosti itd. Sve navedeno ukazuje na značaj bolje prevencije za sve kako bi se osiguralo zdravo starenje i održiv radni vijek, kao i važnost procjene rizika za očuvanje radne sposobnosti radnika.

Upravo je kampanja EU OSHA 2016. – 2017. „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“, prilika za primjenu dobre prakse i oblikovanje konkretnih mjera u svakoj radnoj sredini u Hrvatskoj, kako bi se povećala svijest o održivom radnom vijeku i poboljšanju razumijevanja njegove važnosti, zaključili su predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Pomoćnik predsjednika Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijskog sindikata Davor Šmuljić naglasio je angažiranost ovog sindikata, njegov unutrašnji funkcionalni ustroj, te kontinuiranu edukaciju sindikalnih i radničkih predstavnika o sadržajima iz područja zaštite na radu, koje je jedno od izuzetno važnih područja u zastupanju i zaštiti prava i interesa radnika.

Marija Šutina, direktorica HUP – Udruge metalne industrije istaknula je zainteresiranost poslodavaca u ovoj djelatnosti za teme iz područja zaštite na radu kako bi dobrim uvjetima rada omogućili dobre rezultate poslovanja.

Prihvaćajući inicijativu i suradnju sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, socijalni partneri u tvrtkama metalske industrije angažirati će se na informiranju i praktičnoj provedbi europske i nacionalne kampanje kako bi se ostvarili što bolji učinci u unapređivanju zaštite na radu te osigurala sigurna i zdrava mjesta rada, što je zajednički interes poslodavaca i sindikata te šire društvene zajednice.