Zamjena privremeno nenazočnog radnika

Sukladno novom zakonskom uređenju instituta ugovora o radu na određeno vrijeme, od 1.1.2023. s istim radnikom smije se sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme, čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine. Pritom je predviđena iznimka od najdužeg trajanja ugovora ako se isti sklapa radi zamjene privremeno nenazočnog radnika.

Dakle, sklapanje četvrtog uzastopnog ugovora o radu s istim radnikom, neovisno o tome što se sklapa radi zamjene za privremeno nenazočnog radnika, nije dopušteno jer se zakonska iznimka odnosi samo na trajanje ugovora, a ne i na njihov broj.