Projekt financiran iz EU fondova

Sukladno novom zakonskom uređenju instituta ugovora o radu na određeno vrijeme, od 1.1.2023. s istim radnikom smije se sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme, čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine. Pritom je predviđena iznimka od najdužeg trajanja ugovora ako se isti sklapa radi dovršetka rada na projektu koji uključuje financiranje iz EU fondova.

Dakle, sklapanje četvrtog uzastopnog ugovora o radu s istim radnikom, neovisno o tome što se sklapa radi dovršetka rada na projektu koji uključuje financiranje iz EU fondova, nije dopušteno jer se zakonska iznimka odnosi samo na trajanje ugovora, a ne i na njihov broj.