Zapošljavanje radnice na određeno vrijeme uslijed potrebe zamjene trudne radnice

Radni odnos s osobom „B“ predstavlja ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme do povratka na rad druge radnice i kao takav će istekom toga roka prestati sukladno čl. 112. t. 5. Zakona o radu. Navedeno predstavlja zakonit način prestanak predmetnog ugovora o radu neovisno da li će osoba „B“ tada zaista faktično obavljati posao ili će i sama koristiti neko pravo nenazočnosti na radu (primjerice bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust). Otkazivanje ugovora o radu osobi „B“ samo zbog nemogućnosti izvršenja ugovora o radu u opisanim okolnostima predstavljalo bi nedopušten otkaz.

Mišljenja smo kako natječaj za primanje novog radnika koji će obavljati posao osobe „A“ treba izričito sadržavati predviđeni prestanak radnog odnosa do povratka na rad osobe „B“, odnosno zaključno do povratka osobe „A“. Navedeno iz razloga jer radni odnos s novim radnikom zasnivate kako biste zamijenili osobu „B“ koja mijenja osobu „A“, budući i nadalje postoji radni odnos osobe „B“, kao i mogućnost njenog povratka na rad do povratka osobe „A“.

Završno, sukladno odredbi članka 82. Zakona o radu poslodavac je u slučaju prestanka ugovora o radu dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora.