Obavljanje poslova drugog radnog mjesta

Sukladno Zakonu o radu svaki ugovor o radu mora sadržavati podatak o nazivu radnog mjesta, odnosno naravi rada ili vrsti rada, na koji se radnik zapošljava ili kratak opis ili popis poslova. Kako je taj podatak obvezni dio svakog ugovora o radu, radnik je dužan izvršavati samo poslove radnog mjesta za koje ima sklopljen ugovor o radu. Ukoliko poslodavac želi promijeniti radno mjesto radnika, on radniku mora ponuditi sklapanje novog ugovora o radu koji radnik može, ali i ne mora prihvatiti.

Obzirom da radno pravni odnos predstavlja suglasnost ugovornih strana poslodavca i radnika o bitnim sastojcima ugovora o radu, poslodavac nije ovlašten jednostrano i samovoljno mijenjati bitnu ugovornu odredbu.

Slijedom navedenog, možete se obratiti poslodavcu sa zahtjevom za utvrđenjem ugovora o radu za radno mjesto, odnosno poslove koje ste stvarno obavljali. Ukoliko poslodavac navedeno ne bi prihvatio, imali biste mogućnost navedeno zahtijevati sudskim putem.