Zapošljavanje studenta –obavljanje studentskih poslova

Uvjeti i način obavljanja studentskih poslova uređeni su Zakonom o obavljanju studentskih poslova. Navedeni Zakon predviđa mogućnosti obavljanja poslova studenata sklapanjem ugovora za obavljanje studentskog posla za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište posredovanjem studenskih centara. Donositelj Zakona je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te je navedeno javnopravno tijelo ovlašteno za tumačenje njegovih odredbi.

Slijedom navedenog, detaljnije informacije možete zatražiti od Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 1000 Zagreb, telefonskim putem: 01 4569 000, putem e-pošte:  pisarnica@mzo.hr, odnosno putem obrasca dostupnog na poveznici: https://epodnesak.mzo.hr/. Također, slobodni smo uputiti Vas da konkretne informacije možete dobiti od studentskih servisa kao ustrojbenih jedinica studentskih centara koji posreduju u zapošljavanju studenata.