Zaštita na radu u graditeljstvu: Spriječiti nesreće na radu

Nakon, sredinom ovog mjeseca, održanog radnog sastanka predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s odgovornim predstavnicima Udruge poslodavaca u graditeljstvu pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Sindikata graditeljstva Hrvatske, sukladno dogovoru u Zavodu je održan drugi prošireni radni sastanak.

Sastanku su bili nazočni Vitomir Begović, ravnatelj, Ivana Teklić i Antonio Jaić, viši stručni savjetnci iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Mirko Habijanec, predsjednik i Darko Jambreković, pravni savjetnik iz HUP – Udruge poslodavaca u graditeljstvu, Jasenka Vukšić, predsjednica i Domagoj Fedebar, tajnik iz Sindikata graditeljstva Hrvatske, Josipa Klišanin, načelnica Sektora za rad i zaštitu na radu i Jere Gašperov, voditelj Službe za zaštitu na radu iz Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Đuro Čižmar, voditelj Službe i Zvonimir Mravunac, inspektor rada iz Inspektorata rada te Jelena Svilovec, viša stručna savjetnica iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Tijekom razgovora poseban naglasak je bio usmjeren na propise iz područja rada i zaštite na radu te specifična pitanja vezana za zaštitu na radu u djelatnosti graditeljstva: obveze i odgovornost poslodavca i radnika, ulogu ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zadaće koordinatora u fazi projektiranja i izgradnje, sadržaj troškovnika i specifikaciju mjera zaštite na radu, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, uređenje gradilišta, plan izvođenja radova, upravne mjere iz djelokruga inspekcije i druga pitanja.

Uvodno je ravnatelj Zavoda Vitomir Begović ukazao da se u ovom dijelu godine bilježi značajan broj teških i smrtnih ozljeda na radu, pri čemu prednjači djelatnost graditeljstva. Demontaža skele, nestručno postavljanje skele, pad s visine, izvođenje radnih postupaka suprotno pravilima, neispravna sredstva rada i drugo uzroci su nesreća. Posljedice u prvih pet mjeseci su 5 smrtnih ozljeda i 19 ozljeda s teškim posljedicama. Od 16 lokacija na kojima su se dogodile ozljede, njih 7 bilo je na Jadranu, 3 u Zagrebu, 2 u Slavoniji, te po 1 u Sisku, Sinju, Čakovcu i Jastrebarskom. U 2015. godini u graditeljstvu je bilo zaposleno 89.069 radnika a u 2016. godini nešto manje 88.851 radnika. U odnosu na 2015. godinu kada je evidentirano 1.105 ozljeda na radu u 2016. godini taj broj se povećao na 1.143 ozljede. Slijedom toga i stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika povećana je u 2016. godini u odnosu na prethodnu godinu, pa je u graditeljstvu iznosila 12,86 i veća je od prosječne stope u Republici Hrvatskoj koja je iznosila 11,85. Činjenica je da se u tijeku ove godine bilježi značajan broj teških i smrtnih ozljeda na radu, te da je potrebno žurno, pojačano i učinkovito djelovati, kako bi se prevencijom i drugim mjerama takvi trendovi zaustavili, zaključio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda.

Predsjednik HUP Udruge poslodavaca u graditeljstvu Mirko Habijanec istaknuo je problem objektivne odgovornosti poslodavca prema Zakonu o zaštiti na radu, ističući da bi se odgovornost trebala precizirati i objektivizirati prema konkretnom događaju. Nadalje je ukazao na probleme dugotrajnih sudskih postupaka u predmetima vezanima za ozljede na radu, troškove i rast kamata. Založio se za obveznu specifikaciju troškova zaštite na radu u troškovnicima prilikom izrade projektne dokumentacije, kao što je to praksa u Njemačkoj.

Josipa Klišanin, načelnica Sektora za rad i zaštitu na radu u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava podsjetila je da je pitanje objektivne odgovornosti u Zakonu o zaštiti na radu usklađeno sa Zakonom o obveznim odnosima.

Voditelj Službe za zaštitu na radu u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Jere Gašperov podsjetio je da su u tijeku aktivnosti na pripremi Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu prije svega radi provedbe mjera iz Akcijskog plana za rasterećenje gospodarstva, budući je sada važeći zakon usklađen s Direktivama EU.

Đuro Čižmar, voditelj Službe u Inspektoratu rada rekao je da su u sadašnjem Zakonu o zaštiti na radu značajno reducirane prekršajne kazne, a težište je umjesto toga stavljeno na donošenje upravnih mjera. Naglasio je da je elaborat zaštite na radu propisao postupanje svih izvođača radova na gradilištu.

Pravni savjetnik HUP Udruge poslodavaca u graditeljstvu Darko Jambreković smatra da je propisima potrebno „prisiliti“ i poslodavce i radnike na provedbu mjera zaštite na radu. Mišljenja je da je i u Hrvatskoj kao što je to praksa u Njemačkoj potrebno osmisliti i pristupiti osnivanju fonda solidarnosti za slučaj nesreća na radu, jer bi takav model bio koristan za poslodavce i radnike.

Predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić izrazila je opredjeljenje za ustroj fonda solidarnosti te je ukazala na probleme nelojalne konkurencije tvrtki u području graditeljstva, izostanak odgovarajuće regulative kojom bi se propisali uvjeti za obavljanje te djelatnosti, zatim se osvrnula na nepoštivanje odredbi granskog kolektivnog ugovora od strane jednog dijela poslodavaca, a problema ima i zbog postupaka javne nabave.

Ivana Teklić, viša stručna savjetnica u Zavodu upoznala je predstavnicu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Jelenu Svilovec s prijedlozima nedavno održanog okruglog stola u organizaciji Zavoda na kojem je predložena dopuna određene regulative u Zakonu o građenju, a vezano za koordinatore zaštite na radu na gradilištima.

Vitomir Begović i Josipa Klišanin predložili su predstavnicima poslodavaca i sindikata u djelatnosti graditeljstva da individualne radne sporove, što uključuje i sporove iz područja zaštite na radu rješavaju u postupku mirenja što je brži, jednostavniji, primjereniji i jeftiniji način.

Sastanak je završen s prijedlogom da se u vezi šire problematike u djelatnosti graditeljstva inicira sastanak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Vezano za prijedloge izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu Udruge poslodavaca u graditeljstvu razgovor će se nastaviti u okviru rada radne grupe pri resornom ministarstvu u čijem radu sudjeluju i predstavnici HUP-a. Polazeći od trenutnog stanja udruga poslodavaca i sindikata predložiti će svojim članicama i članovima da se određeni radni sporovi iz područja zaštite na radu upute u postupak medijacije u suradnji s Hrvatskom udrugom za mirenje. Nadalje je pružena podrška daljnjim aktivnostima s ciljem izrade pravnog okvira za osnivanje fonda solidarnosti za ozljede na radu u djelatnosti graditeljstva, a Zavod će u suradnji s HUP Udrugom poslodavaca u graditeljstvu pripremiti odgovarajuće edukativne radionice s ciljem proširivanja znanja te povećanja kompetencija i vještina u području zaštite na radu ključnih dionika na gradilištima, kako bi se mjerama prevencije utjecalo na sprječavanje daljnjih nesreća na radu.