Radni posjet tvrtki ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.: Sigurnost na radu na prvom mjestu

Tvrtku ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnicima; Muhidinom Omerdićem, voditeljem Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize i Antonijom Jaićem, višim stručnim savjetnikom.

O organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu kao i o proizvodnom programu ove tvrtke predstavnici Zavoda razgovarali su s Aleksom Fonovićem, voditeljem tvornice i Ivanom Sakačem, inženjerom zaštite na radu.

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Grupa je među vodećim proizvođačima izolacijskih materijala. Grupa je osnovana i započela s proizvodnjom kamene vune 1937. godine u Danskoj. Grupa ima više od 10.600 zaposlenika i posluje u više od 37 zemalja širom svijeta. Od ukupno 27 tvornica ROCKWOOL u Europi ima njih 20, a tvornice se nalaze i u Kanadi, Maleziji, Kini, Indiji i uskoro u SAD-u. ROCKWOOL ADRIATIC ima tvornicu Istri, u Potpićnu.

Naša tvrtka ROCKWOOL ADRIATIC bitna je za gospodarski rast jer ne zapošljavamo samo u našoj tvornici već i veliki broj radnika naših kooperanata te ukupno osiguravamo preko 450 radnih mjesta. Glavno područje poslovanja poduzeća ROCKWOOL ADRIATIC je protupožarna, zvučna i toplinska izolacija za zgrade i industriju, koja se može podijeliti na nekoliko segmenata: ravni krovovi, kosi krovovi i potkrovlja, podovi i pregradni zidovi, kontaktne i ventilirane fasade, industrijske i tehničke izolacije, zaštita konstrukcije od požara. Kapacitet naše tvornice je 100.000 tona proizvoda, svaki dan 80 do 130 kamiona obavlja prijevoz a gotovo 90 posto proizvoda izvozimo u 17 zemalja. ROCKWOOL proizvodi za izolaciju su jedni od rijetkih koji mogu uštedjeti 100 puta više energije nego što je korišteno za njihovu proizvodnju. Time se čuvaju oskudni izvori energije i smanjuje zagađenje zraka i emisije CO2 minimizirajući sagorijevanje fosilnih goriva. Jedno od najvažnijih svojstava ROCKWOOL kamene vune je njena mogućnost da izdrži temperature više od 1000 °C. Pravilnom pri­mjenom, ROCKWOOL kamena vuna predstavlja zaštitu u slučaju požara koja pruža one dodatne važne minute u spašavanju ljudi. Grija­nje i hlađenje su ključni energetski potrošači. Većina ove ener­gije se uzaludno troši zbog neadekvatne izolacije. Koristeći doka­zano učinkovite tehnike za uštedu energije, u zgradama potrošnju energije za grijanje možemo smanjiti i do 90 posto, rekao je Aleks Fonović.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrđuje da buka ozbiljno šteti ljudskom zdravlju i ometa dnevne aktivnosti ljudi. Više od 30 posto stanovništva Europske unije izloženo je razinama buke koje im ometaju san. Buka također ometa sposobnost učenja. Loš akustički dizajn u školi može rezultirati time da učenici ne čuju jednu od svake četiri riječi koje izgovore njihovi nastavnici. Rješenja grupe ROCKWOOL optimiziraju akustiku zatvorenih prostora, smanjuju buku i poboljšavaju udobnost u domu, na radnom mjestu, javnim prostorima i u učionicama. Grupa ROCKWOOL predana je zdravlju i blagostanju svih svojih zaposlenika i smanjit će stope izgubljenog radnog vremena zbog ozljede (LTI-ova) na svojim lokacijama za 10 posto na godišnjoj osnovi.

Na tržištu je povećana potražnja za proizvodima kojima se izolira vanjska ovojnica zgrada, posebno u projektima energetske obnove postojećih zgrada. U Hrvatskoj je do sada obnovljeno na stotine stambenih zgrada, najveći broj njih u Rijeci, Labinu i Puli, a taj se trend polako širi i na ostale dijelove Hrvatske. Najveći broj zgrada obnovljen je izolacijom od kamene vune jer je zaštita u slučaju požara jako važna budući da kamena vuna ne gori i na taj način osigurava dodatne minute za sigurnu evakuaciju.

Ivan Sakač, stručnjak zaštite na radu kao posebnu značajku istaknuo je 10 ROCKSAFE pravila sigurnog rada, s porukom radnicima : „Želimo da se vi i vaše obitelji osjećate sigurni da ćete radno mjesto napustiti zdravi i neozlijeđeni!“. Naglasak je na području sigurnosti sprječavanje ozljeda na radu koje imaju za posljedicu gubitak radnih dana. Rezultat osviještenosti radnika i njegovanja kulture sigurnosti u ovoj tvrtki je da u ovom trenutku bilježimo 1.101 dan bez ozljeda na radu, što znači da prema metodologiji naše grupacije niti jedna ozljeda nije uzrokovala izgubljeni radni dan. Pored toga, primjenjujemo i poseban „program povratka na posao“ koji omogućava radniku ukoliko iz zdravstvenih razloga ne može raditi na svojem stalnom radnom mjestu da može privremeno raditi druge poslove u obujmu koju mi trenutno stanje dozvoljava bez pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Stanje u području zaštite na radu se redovito kvartalno prati, a radnici dobivaju i određene bonuse. U okviru grupacije prijavljuju se svi događaji koji su se dogodili, a nisu uzrokovali ozljedu, kako bi mogli odmah poduzimati korektivne mjere djelujući preventivno. Na takav način stvara se kultura prevencije u kojoj radnik sve primjećuje, i sve prijavljuje prije nego se nešto dogodi, kaže Aleks Fonović, voditelj tvornice, naglasivši da je u ovoj grupaciji zaštita na radu na prvom mjestu.

Prilikom svakog remonta i održavanja u tvornici koristimo sistem individualnih lokota kako bi zaključali mogućnost pokretanja strojeva, a time isključili i ugrozu radnika u radnoj sredini, napomenuo je Ivan Sakač, stručnjak zaštite na radu.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznali su predstavnike tvrtke s osnovnim pokazateljima o stanju u području zaštite na radu, kao i aktivnostima Zavoda, kao središnje javne ustanove nadležne za područje zaštite na radu. Istaknuli su da Zavod u okviru svoje vizije i misije djeluje na razvoj kulture prevencije kako bi se osigurala sigurna i zdrava radna mjesta koja doprinose dobrobiti radnika i poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju, izvrsnosti i kvaliteti rada te stalnom i dinamičnom unapređivanju zaštite na radu u najširem smislu. Svim dionicima dostupno je Savjetovalište Zaštita na radu 3u1, organiziraju se dani otvorenih vrata Zavoda i info dani u različitim sredinama, kako bi bili na raspolaganju novim poduzetnicima početnicima, mikro, malim, srednjim i velikim poslodavcima kao i svim drugim dionicima koji imaju potrebu informirati se, savjetovati, steći nova potrebna znanja ili primijeniti primjere dobre prakse iz područja zaštite na radu. Sve aktivnosti koje provodimo usmjerene su na smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslodavaca, kao i očuvanju dostignutih standarda u zaštiti na radu u Hrvatskoj, a što je sukladno i europskim dokumentima te opredjeljenju hrvatske Vlade, rekao je ravnatelj Begović.

Dobra zaštita na radu izravno doprinosi uštedama u području mirovinskog i zdravstvenog sustava, produktivnosti i konkurentnosti. Zato je nužno širiti svijest o sigurnosti i zaštiti na radu počevši od vrtića i škole, uvrštavajući pitanja povezana s ovim područjem u nastavne programe.

Prva Nacionalna kampanja u području zaštite na radu od nastanka Hrvatske države „STOP ozljedama na radu „ koju je pokrenuo Zavod za unapređivanje na radu u sinergiji s kampanjom EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ može u znatnoj mjeri utjecati na učinkovitu organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, smanjivanje potencijalnih rizika na radu, smanjenje broja i težine ozljeda na radu, a kroz integrirano djelovanje sustava zdravstva u radnoj i životnoj na smanjenje bolesti poveznih s radom.

Uvođenjem zakonodavstva na europskoj razini postavljeni su minimalni standardi zaštite radnika, što ne sprječava državne članice da zadrže ili uvedu povoljnije više standarde u svoje propise. Poboljšanja koja je EU postigla u području zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu u posljednjih 25 godina u velikoj se mjeri mogu pripisati sveobuhvatnim zakonodavnim i političkim aktivnostima koje su pokrenuli i proveli Unija, države članice i dionici poput socijalnih partnera. Na razini pojedinih poslovnih subjekata u Hrvatskoj praksa pokazuje da se primjenjuje viša razina mjera zaštite na radu od minimalno propisanih zakonom i pod zakonskim aktima i takvu praksu je potrebno širiti, suglasni su predstavnici Zavoda i tvrtke ROCKWOLL ADRIATIC.

Osvrnuvši se na javne ovlasti Zavoda, ravnatelj Begović rekao je da je stručan i profesionalan rad u obavljanju poslova zaštite na radu u skladu s odredbama Zakona i drugih propisa zaštite na radu od strane ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu od izuzetnog značaja za unapređivanje ovog područja, zaštitu života, zdravlja i očuvanje radne sposobnosti radnika, a to podrazumijeva primjenu standarda izvrsnosti u njihovom radu. Početkom rada Zavoda bitno je promijenjen pristup dotadašnjem načinu provedbe nadzora rada ovlaštenih osoba pa je realno očekivati da će se na stručan i neovisan način osigurati kvaliteta u obavljanju poslova zaštite na radu.

Jedna od tema razgovora bilo je i pitanje prevencije stresa, a ta obveza proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu i sastavni je dio izrade procjene rizika. Prema podacima EU približno polovica radnika smatra da je stres povezan s poslom uobičajen na njihovom radnom mjestu, a 50 do 60 posto izgubljenih radnih dana pripisuje se stresu i psihosocijalnim rizicima povezanim s radom. Polazeći od tog problema upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima na radu vrijedno je truda budući da koristi nadilaze troškove provedbe. U dobrom radnom okruženju radnici pokazuju visoku razinu zadovoljstva radom te se osjećaju potaknutima i motiviranima dokazati svoj potencijal. Za poslodavce to rezultira boljom poslovnom učinkovitošću i niskim stopama izostanaka s posla i fluktuacijom radnika. Svakodnevna suradnja organizacijskih jedinica zaduženih za upravljanje ljudskim resursima i zaštitom na radu, kao i svih drugih dionika uz punu predanost menadžmenta doprinose sinergijskim učincima, istaknuto je na sastanku.

Uz kvalitetnu i realnu procjenu rizika za sva mjesta rada i osposobljavanje svakog radnika za rad na siguran način, jedna od ključnih aktivnosti u svakoj tvrtki je i provedba unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu koju provodi sam poslodavac ili njegov ovlaštenik, odnosno stručnjak ili služba zaštite na radu. Činjenice utvrđene unutarnjim nadzorom potrebno je evidentirati, te poduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti, jer se time jača preventiva kao temelj zaštite na radu, kazali su predstavnici Zavoda.

Značajan doprinos razvoju kulture zaštite na radu i očuvanju radne sposobnosti radnika mogu pružiti i mediji, kontinuiranim prilozima iz ovog područja, ukazujući na primjere dobre i loše prakse, kao i općim informiranjem šire javnosti o značaju učinkovitog upravljanja sigurnošću u radnim sredinama. To je bio i jedan od razloga da Zavod u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca pokrene godišnju novinarsku nagradu za najbolje radove iz područja zaštite na radu. Prvi dobitnici proglašeni su ove godine, novi natječaj je u tijeku i sada očekujemo još veći interes autora i redakcija u svim medijima za područje zaštite na radu, rekao je ravnatelj Begović.

Na sastanku se razgovaralo i o ulozi stručnjaka zaštite na radu i potrebi inovativnog pristupa njihovom stručnom usavršavanju te potrebnoj reformi koja će pozitivno djelovati na podizanje kvalitete njihovog rada, a načelne i nedorečene normativne odredbe o „obvezi“ stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu pretočiti u dobru praksu. Polazeći od iskazanog interesa same struke za adekvatno reguliranje njihovog statusa kao i od zakonodavnog okvira te svojeg djelokruga rada, Zavod za unapređivanje zaštite na radu je pripremio odgovarajuće radne podloge u svrhu uspostave registra i modela stalnog stručnog usavršavanja. Cilj je ovog projekta osigurati kontinuirano unapređivanje znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu kako bi se povećala njihova profesionalnost i učinkovitost u radu a time i unapređivanje zaštite na radu, kao područja pod posebnog društvenog interesa, zaključio je ravnatelj Begović.

Za ostvarivanje pozitivnih rezultata u području zaštite na radu ključno je da svi dionici od uprava, rukovoditelja do svakog pojedinog radnika praktično prihvate da je zaštita na radu sastavni dio poslovnog planiranja, organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno da je prevencija obvezni dio radne kulture, suglasili su se sudionici sastanaka. Javnost je potrebno informirati i osvješćivati da ulaganje u odgovarajuće uvjete rada i dobru zaštitu na radu nije nepotreban trošak, već dugoročno isplativa investicija. Naime, u zaštiti na radu manje znači više, odnosno manje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te izostanaka s rada znači i više sredstava i mogućnosti za zadovoljavanje drugih potreba radnika. Kako bi se navedeno ostvarilo važno je da je u svakom poslovnom subjektu djelatno angažirana prva linija menadžmenta, a područje zaštite na radu uključeno u razvojne i poslovne planove, te da u okviru socijalnog dijaloga i partnerstva poslodavci, sindikati, radnici i njihovi predstavnici aktivno doprinose ostvarivanju svih sigurnosnih vrijednosti, istaknuto je na sastanku.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i predstavnici ROCKWOLL ADRIATIC d.o.o. izrazili su interes na nastavak suradnje s ciljem prenošenja znanja putem primjera dobre prakse u zaštiti na radu i organizacije tradicionalnog godišnjeg susreta studenata.