Zaštita na radu u tvrtki CEMEX: Spriječiti ozljede, bolesti i očuvati radnu sposobnost

 

Razvoj sustava i alata zaštite na radu, mjere sprječavanja nastanka potencijalnih opasnosti i ozljeda na radu, očuvanje zdravlja i radne sposobnosti radnika, u skladu s najvišim svjetskim standardima, bile su osnovne teme razgovora Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Muhidina Omerdića, voditelja Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analize, te Josipa Škreblina i Antonia Jaića, viših stručnih savjetnika u Zavodu s domaćinima u CEMEX-ovoj tvornici cementa u Kaštel Sučurcu – Mirelom Kotarac, direktoricom ljudskih resursa, Brankom Mozarom, direktorom odnosa s javnošću i javnih poslova, Marijanom Vukom, direktorom cementnih operacija i Fabijanom Ruščićem, voditeljem zaštite na radu.

Tvrtka CEMEX osnovana je 1906. godine u Meksiku i vodeći je globalni proizvođač građevinskog materijala koji nudi visokokvalitetne proizvode i usluge klijentima širom Europe, Amerike, Bliskog istoka i Azije. Kroz svoju poslovnu mrežu proizvodi, distribuira i prodaje cement, beton, agregat i vezane građevinske materijale u više od pedeset zemalja svijeta, a trgovinski odnosi razvijeni su s preko sto zemalja. Tvrtka broji gotovo 44.000 zaposlenika širom svijeta. Na hrvatsko tržište CEMEX je stigao 2005. godine preuzimanjem britanske RMC Grupe, a time i Dalmacijacementa. CEMEX Hrvatska d.d. je od 2008. godine u stopostotnom vlasništvu CEMEX Investments Limiteda. Tom akvizicijom CEMEX postaje vodeći proizvođač cementa u regiji koja obuhvaća Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru, kao i na brojnim europskim tržištima. CEMEX Hrvatska upravlja s tri tvornice cementa smještene u Kaštelima, Solinu i Klisu – Sveti Juraj, Sveti Kajo i 10. kolovoz, a u svom poslovanju primjenjuje najznačajnije međunarodne norme.

CEMEX Hrvatska zapošljava 503 radnika, surađuje s više od 800 tvrtki u Republici Hrvatskoj i jedan je od najvećih izvoznika koji je sedam puta nagrađen za društveno odgovorno poslovanje.

Proizvodi i usluge u tvrtki CEMEX oblikuju se tako da odgovaraju specifičnim potrebama klijenata, bilo da se radi o izgradnji stanova i poslovnih objekata, obnovi ili specifičnim primjenama u poljoprivredi, industriji i drugim područjima. Održivi razvoj ugrađen je u osnovnu poslovnu strategiju tvrtke i svakodnevno poslovanje, te doprinosi razvoju gospodarstva niskim emisijama CO2 i tako pomaže u rješavanju problema klimatskih promjena, jednog od najvećih izazova u svijetu danas.

CEMEX-ov istraživački centar u Švicarskoj primjer je najmodernijeg istraživačkog laboratorija i posjeduje visoku razinu stručnosti u područjima kao što su novi i unaprijeđeni građevinski materijali, održiva gradnja, cementni materijali (cement, leteći pepeo i troska), beton i žbuka, formule aditiva, agregati i tehnički centri. Tvrtka klijentima isporučuje najpouzdanije i najkreativnije građevinske materijale.

U CEMEX-u su zanimanje za zaštitu sigurnosti proširili i izvan granice tvrtke, uključivši se u čitav niz javnih inicijativa koje imaju za cilj unaprijediti sigurnost i podići svijest o pitanjima sigurnosti. Zdravlje, sigurnost i dobrobit ljudi od najveće su važnosti i ključ su sposobnosti uspješnog poslovanja. Stoga kontinuirano prate napredak na području zaštite na radu kako bi se programi tvrtke odvijali na najučinkovitiji način. Od svih zaposlenika očekuje se da ne toleriraju apsolutno nikakvi postupci koji bi za posljedicu mogli imati nesreće ili štetne učinke po zdravlje te da svi daju svoj doprinos uspostavi sigurne radne okoline poduzimajući potrebne mjere i sljedeći ispravne prakse.

Godine 2011. razvijen je program zaštite na radu za upravljački kadar pod nazivom LEGACY.  Za menadžere na svim razinama cilj je bio osigurati potrebne alate, vještine i postupke koji će im omogućiti da poslovanje vode na sigurniji i učinkovitiji način. Želja je bila promijeniti trenutnu kulturu poslovanja i prijeći s „puke proizvodnje“ na „sigurnu proizvodnju“ kako bi postigli dugoročni globalni cilj – potpuno iskorjenjivanje nesreća na radnom mjestu. LEGACY je temelj novog globalnog seminara o zaštiti na radu za upravljačke kadrove kojeg moraju završiti svi CEMEX-ovi zaposlenici na upravljačkim pozicijama, od direktora da nadglednika u proizvodnji. Dvodnevni seminar kojeg je osmislio i razvio CEMEX zasniva se na sedam postupaka od kojih se sastoji djelotvorno i sigurno vodstvo, a obrađuje teme kao što su pružanje primjera, razumijevanje procesa i ljudi, komunikacija te motivacija i odgovornost. Globalni seminar o zaštiti na radu služi kao nadopuna programima zaštite na radu zasnovanima na postupcima koje su već uvedene u nekima od zemalja u kojima tvrtka posluje, istaknuo je Fabijan Ruščić, voditelj zaštite na radu.

Uz program LEGACY razvijen je i alat za istraživanje temeljnih uzroka nesreća čiji je cilj unaprijediti kvalitetu istraga nesretnih slučajeva u tvrtki. Ovaj proces omogućuje bolje razumijevanje pravih temeljnih uzroka sigurnosnih nesreća i prepoznavanje onih aspekata sustava za upravljanje sigurnošću pri radu koji se moraju ojačati kako bi spriječili nastanak ozljeda. Osim toga, razvijen je i seminar o analizi temeljnih uzroka nesreća kako bi unutar tvrtke poboljšali kvalitetu istraga. U CEMEX-u vjeruju da je pogrešno jednostavno prihvatiti ozljede na radu i profesionalne bolesti. Ozljede i bolesti nisu neizbježna, niti očekivana posljedica poslovanja, te u tvrtki predano rade na sprječavanju ovih pojava. Svoj program su nazvali „Zero4Life“ (doslovno „Nula za život“, a slobodno bi se moglo prevesti kao „Bez ozljeda i bolesti kroz čitav život“).  Riječ „nula“ u nazivu programa znači da nema zabilježenih ozljeda, profesionalnih bolesti, prometnih nesreća i nesreća s utjecajem na okoliš, dok je broj četiri podsjetnik na četiri temeljna načela za postizanje potpune eliminacije ozljeda i profesionalnih bolesti: odgovornost, ponašanje, komunikacija i predanost. „Bez ozljeda i bolesti kroz čitav život“  znači uklopiti sigurnost u svakodnevne živote i u sve čime se bave u tvrtki kao pojedinci i kao organizacija.

Sigurnost zaposlenika u CEMEX-u je od najveće važnosti te se predano radi na prepoznavanju i smanjivanju svih sigurnosnih rizika vezanih uz poslovanje poboljšavajući načine na koje se zaposlenike potiče da postupaju sigurno uz odgovornost uprave za brigu o sigurnosti postupaka. Nezgode na radnom mjestu mogu se spriječiti i pravo je svakog zaposlenika da se na kraju svakog radnog dana vrati kući neozlijeđen i zdrav. CEMEX-ov cilj je u potpunosti eliminirati nesreće koje za posljedicu imaju odsustvo zaposlenika s posla. Iako je cilj ambiciozan, u tvrtki su uvjereni da ga je moguće postići.

Procjenjuje se da je do 90 posto ozljeda na radnom mjestu u Hrvatskoj uzrokovano nesigurnim postupanjima. U nastojanju da smanji tu brojku, CEMEX je razvio 12 temeljnih sigurnosnih pravila čije se poštivanje očekuje od svih zaposlenika u vlastitom interesu, kao i u interesu njihovih kolega.

CEMEX radi na misiji smanjenja broja nezgoda od 2005. godine. Od tada je postignuto smanjenje od 100 posto kad je riječ o broju prijavljenih ozljeda koje su za posljedicu imale odsustvo zaposlenika s radnog mjesta. Većina nezgoda na radnom mjestu uzrokovana je rizičnim postupcima. Stoga je jedan od najvećih izazova koji se postavljaju pred CEMEX, promijeniti navike i poticati ljude da „stanu i razmisle“ prije no što pristupe obavljanju neke zadaće, naglasili su predstavnici tvrtke CEMEX Hrvatska.

Posebna pozornost usmjerena je na zdravstvenu skrb zaposlenih, u okviru dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, te mogućnosti obavljanja zdravstvenih pregleda. Uvedeno je i isticanje najboljih radnika vezano uz organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, kao i proglašenje najboljih vozača i prijevoznika proizvoda kako bi potaknuli, između ostalog, još višu razinu sigurnosti u prometu za naše zaposlenike koji koriste službena vozila u obavljanju radnih zadataka. Organizirana je i edukacija sigurne vožnje, a pored toga postoji suradnja s policijom te HAK-om. Za najmlađe su organizirani određeni edukativni programi usmjereni na njihovo sigurno sudjelovanje u prometu.

U CEMEX-u vjeruju da je potrebna pojačana suradnja među tvrtkama u ovoj industriji na inicijativama vezanim uz sigurnost u vožnji i sigurnost izvođača koje će se pozabaviti uzrocima nesreća sa smrtnim ishodom, kako bi spriječili nove smrtne slučajeve. Dokument inicijative cementne industrije za održivi razvoj pod naslovom „Preporučene dobre prakse za sigurnost u vožnji“ daje pregled praksi za vozače, njihove menadžere i izvođače u transportu. Dokument „Preporučene dobre prakse za sigurnost izvođača“ daje pregled sigurnosnih praksi za izvođače i podizvođače.

Obraćajući se nazočnima, ravnatelj Begović naglasio je da sve složeniji radni procesi i promjene u uvjetima rada, uz posljedično nove ili promjenljive vrste opasnosti, zahtijevaju nov i sustavan pristup zaštiti na radu kao što je slučaj u ovoj tvrtki.

Procjena rizika na mjestima rada ključna je komponenta kulture sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Prevencija je također temeljni element europske i hrvatske legislative na području zaštite na radu. Ona je prvi bitni korak u prevenciji i upravljanju rizicima na radu.

Sudjelovanje uprave i menadžmenta na najvišem nivou, u području zaštite na radu,  ključni je čimbenik za učinkovito organiziranje i upravljanje rješavanjem pitanja vezanih za siguran i zdrav rad. To je osobito važno  jer glavni razlog takvog odnosa prema zaštiti na radu ne treba biti samo ispunjavanje zakonskih obveza, već ugled tvrtke, očekivanja zaposlenika, njihovo zadovoljstvo poslom, njihova produktivnost i pozivan utjecaj na ukupno poslovanje i rezultate.

Provedba mjera zaštite na radu ne otežava poslovanje i nije skupa već, naprotiv, osiguranje odgovarajućih radnih uvjeta za rad na siguran način te primjeren odnos i ponašanje svih dionika u radnoj sredini prema zaštiti života i dostojanstvu rada, imaju izravan pozitivan učinak na poslovne rezultate, suglasni su sudionici sastanka. Zato je nužno odgovorne čimbenike i najširu javnost osvješćivati da ulaganje u zaštitu na radu nije trošak, već dugoročno isplativa investicija.

Razgovarajući o starenju radne snage, demografskom stanju, podizanju razine uvjeta za stjecanje prava na mirovinu i kretanjima na tržištu rada, zaključeno je da je u Hrvatskoj potrebno podignuti i svijest o održivome radnom vijeku i poboljšati razumijevanje njegove važnosti. Godina 2012. proglašena je europskom godinom aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti kao prvi korak u podizanju razine svijesti o aktivnom starenju, te poticanju tvoraca politika da stvore bolje prilike za aktivno starenje.

Važno je podizati svijest o doprinosu koji različite generacije mogu dati radeći zajedno, te potaknuti radnike, predstavnike radnika, poslodavce i druge dionike da zajedničkim snagama podupiru produktivan rad u svakoj životnoj dobi. Prerani odlazak radnika iz svijeta rada nije rješenje kako za pojedinca, tako niti za poslodavce i društvo, budući se već sada osjeća nedostatak radne snage, a sustavi mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja opterećeni su manjkom prihoda.

U Republici Hrvatskoj svake se godine značajan broj radnika ozlijedi na radu ili oboli zbog štetnih utjecaja određenih čimbenika na zdravlje radnika u radnoj sredini. Materijalne i nematerijalne posljedice su velike, a snose ih radnici, poslodavci i država.  Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2017. godini prijavljeno je ukupno 18.036 ozljeda na radu, od čega je do 31. ožujka ove godine priznato njih 14.829. Ti podaci ukazuju na rast broja prijavljenih ozljeda na radu u odnosu na 2016. godinu za 9,1 posto, a priznatih za 8,2 posto. Stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika u prošloj godini bila je 12,2 i porasla je za 0,7 u odnosu na 2016. godinu. Inspektorat rada evidentirao je u 2017. godini – 1.699 teških ozljeda, što je povećanje za 6,82 posto u odnosu na prethodnu godinu, te 22 smrtne ozljede radnika.

Prema ovim i drugim podacima, očigledno je da se radi o značajnom broju ozljeda od kojih svaka iziskuje pojedinačnu analizu u radnoj sredini u kojoj se dogodila, a slijedom toga i utvrđivanje uzroka te donošenje konkretnih mjera s ciljem otklanjanja daljnjeg ponavljanja.

Kako bi se na akcijski,  organiziran i stručan način pristupilo provedbi aktivnosti na poboljšanju i unapređivanju zaštite na radu, s naglaskom na prevenciju, Zavod za unapređivanje zaštite na radu pokrenuo je, prije godinu i pol, prvu nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu„. Aktivnim sudjelovanjem u promicanju sigurnosti na radu, tvrtke i ključni dionici mogu potvrditi i iskazati opredjeljenje za društvenu odgovornost u poslovanju, ostvariti veću produktivnost i uštede kroz smanjivanje troškova, pa i otklanjanje sudskih postupaka u slučaju ozljeda, naglašeno je na sastanku.

U travnju je Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) započela novu kampanju za zdrava mjesta rada 2018.–2019. pod nazivom „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“. Kampanjom se nastoji podići razina svijesti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na mjestu rada te promicati kultura prevencije rizika kako bi se oni uklonili. Opasne su tvari desetljećima dio programa javnih politika u području sigurnosti i zdravlja na radu u zemljama članicama EU. Međutim, u području sigurnosti i zdravlja na mjestu rada još uvijek postoji niska razina svijesti o raznolikosti mogućih rizika i načinima njihova suzbijanja.

Pogrešne predodžbe o prirodi i učestalosti izloženosti opasnim tvarima povezanoj s radom, mogu dovesti do toga da poslodavci i radnici netočno smatraju da rješavanje pitanja opasnih izloženosti nije bitno za njihova poduzeća. Zbog toga postoji jasna potreba za podizanjem razine osviještenosti o učestalosti opasnih tvari, važnosti odgovarajućeg upravljanja takvim tvarima i primjeni najboljih metoda.

Prilika je i potreba da se svi poslodavci, njihovi ovlaštenici, sindikati, radnička vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, radnici i stručnjaci za zaštitu na radu aktivno uključe i u ovu kampanju, analizirajući opasne tvari, rizike i primjenjujući potrebne mjere prevencije u svakoj radnoj sredini  kako bi spriječili nastanak profesionalnih i drugih bolesti ili ozljeda na radu.

Predstavnici Zavoda i CEMEX-a suglasili su se da su za sve građane i državu važni pozitivni efekti manjeg broja ozljeda na radu, jer se na taj način  smanjuju  rashodi zbog troškova liječenja, rehabilitacije i bolovanja, ranijeg odlaska u mirovinu ili određenih socijalnih naknada za osobe koje su stradale na radu. Kultura zaštite na radu upućuje na potrebu cjeloživotnog učenja , od najranije životne dobi do završetka radne karijere. Poslovi i područje zaštite na radu su interdisciplinarni, a u praksi se primjenjuju znanja iz različitih područja. To je bio i osnovni razlog pokretanja projekta Zavoda na razvoju programa edukacije djece vrtićke dobi, a nastavno i učenika i studenata prije njihovog ulaska u svijet rada, kao i projekta stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu.  Jedino na takav sustavan,  stručan i osmišljen način moguće je dugoročno učiniti pozitivne promjene na području prevencije i zaštite na radu, istaknuli su  predstavnici Zavoda informirajući prisutne o svojim daljnjim planovima i aktivnostima.

U okviru radnog boravka u CEMEX tvornici cementa, predstavnici Zavoda obišli su proizvodne pogone, upoznali se s organizacijom i mjerama zaštite na radu. Zaključeno je da nema učinkovite zaštite na radu i ostvarivanja zajedničkog cilja – rada bez ozljeda na radu, ukoliko nema  suradnje i aktivnog doprinosa svih dionika unutar same tvrtke.