Zaštitom na radu do manje ozljeda i održivog radnog vijeka

Aktualno stanje u području  zaštite na radu, Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ i kampanja Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. između ostalog su bile su teme 2. sjednice  Gospodarsko-socijalnog vijeća, tripartitnog tijela u čijem radu sudjeluju predstavnici poslodavaca, sindikata i Varaždinske županije.

O stanju zaštite na radu u Hrvatskoj i Varaždinskoj županiji te Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. nazočnim članovima županijskog GSV-a u dvorani Varaždinske županije govorio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

U Republici Hrvatskoj u 2015. godini bilo je 16.013 ozljeda na radu, od kojih se 13.161 ozljeda dogodila na mjestu rada, a 2.852 ozljede dogodile su se prilikom dolaska i odlaska s posla, ili na službenom putu. U Varaždinskoj županiji evidentirane su 604 ozljede, što je 3,77 posto od ukupnog broja registriranih ozljeda u Hrvatskoj, te je Varaždinska županija na sedmome mjestu po broju ozljeda na radu. U Varaždinskoj županiji na mjestu rada zabilježene su 523 ozljede, dok se na putu dogodila 81 ozljeda. Od ukupnog broja ozljeda u ovoj  županiji u prerađivačkoj industriji bilo  je 267 ozljeda na mjestu rada, što je 51 posto, odnosno svaka druga ozljeda dogodila se u prerađivačkoj djelatnosti.

U prerađivačkoj industriji i na razini Hrvatske zabilježeno je najviše ozljeda na radu, njih  ukupno 3.429, a zatim, slijedi trgovina na veliko i malo (2.341 ozljeda ) te  djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (1.660 ozljeda). Poredak po broju ozljeda na radu po djelatnostima je isti u Varaždinskoj županiji kao i na razini Hrvatske.

Najčešći propusti u području zaštite na radu u 2015. godini, prema nalazu Inspektorata rada, u RH bili su: rad s neispravnim sredstvima rada, rad radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada, a da prethodno poslodavac nije utvrdio ispunjava li radnik propisane uvjete, izostanak organiziranja pružanja prve pomoći, neizvršavanje obveze procjenjivanja rizika pri obavljanju poslova na mjestu rada, neredovito ispitivanje radne opreme te radnog okoliša, obavljanje opasnih radnih postupaka bez planiranja i razrađivanja tehnologije rada tako da se ne ugrožava život i zdravlje radnika i neobavještavanje Inspektora rada o smrtnoj ili teškoj ozljedi.

GSV varaždinske županije

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao središnja javna ustanova u okviru Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018.  želi potaknuti sve ključne dionike u svim radnim sredinama na organiziranu i cjelovitu provedbu aktivnosti s ciljem smanjenja  ozljeda na radu te  unapređenja uvjeta rada i zaštite na radu. Interaktivni  i praktični vodiči za sudjelovanje u kampanji objavljeni su na mrežnim stranicama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (www.zuznr.hr).

Antonio Jaić, stručni savjetnik u Zavodu nazočne je upoznao s kampanjom EU-OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. te je pri tome naglasio da je njen glavni cilj pomoći radnicima i poslodavcima prepoznati izazove koje donosi starenje radne snage i kako učinkovito upravljati njima, pri čemu težište treba biti na radnicima svih životnih dobi. Promicanjem zdravih radnih navika i razvijanjem dobrih radnih uvjeta postiže se održivost tijekom cijeloga radnog vijeka i osigurava zdravo starenje, pa je važno da se u svakoj radnoj sredini primijeniti interaktivne alata ove kampanje.

Članovi Gospodarsko-socijalnog  vijeća Varaždinske županije sa zanimanjem su pratili izlaganja te najavili prihvaćanje inicijative Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za osnivanje  Povjerenstva za unapređivanje zaštite na radu kao institucionalnog radnog tijela županijskog GSV-a. U njemu će zajednički djelovati imenovani stručni predstavnici poslodavaca, sindikata i županije te kontinuirano surađivati s tvrtkama i ustanovama na području ove županije uz stručnu potporu  Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Antonio Jaić (Foto: ZUZNR)