Zavod i EU OSHA u Rijeci

Održan seminar o Drugom europskom istraživanju poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju – ESENER-2

Nakon nedavnog seminara održanog u Varaždinu, predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu predstavili su rezultate Drugog europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER-2) na seminaru u Rijeci 9. svibnja 2017. godine. Seminar je održan uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) te je namijenjen socijalnim partnerima; predstavnicima sindikata i poslodavaca. Prikazani su rezultati samog istraživanja, a sudionici su imali priliku upoznati on-line interaktivno sučelje ESENER-2. Predstavljeno je 11 tema: Starenje i zaštita na radu, Prednosti dobre zaštite na radu, Opasne supstance, Upravljanje zaštitom na radu i sudjelovanje radnika, Zaštita na radu i obrazovni sustav, Mikro i mala poduzeća i zaštita na radu, Poremećaji mišićno-koštanog sustava, Nanomaterijali, Stres i psihosocijalni rizici, Žene i zaštita na radu, Mladi i zaštita na radu.

Sudionici seminara u Rijeci iz ponuđenog šireg izbora za opširniju raspravu izabrali su teme: Žene i sigurnost i zdravlje na radu, Stres i psihosocijalni rizici, Starenje i sigurnost i zdravlje na radu te Mišićno-koštani poremećaji. Svrha ovog seminara bila je pružanje pomoći u stvaranju sigurnih mjesta rada i primjena učinkovitijih rješavanje u odnosu na postojeće rizike te rizike u nastajanju.

Projekt je predstavila Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju, a o ESENER-u 2 i ostalim temama govorila je Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu. Cilj predstavljanja rezultata ESENER-a 2 je poboljšanje upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a Akrap je prikazala i usporedbe s praksom u Republici Hrvatskoj. Kroz prezentaciju i filmove podsjetila je prisutne zašto su stres i psihosocijalni rizici novi izazovi koje se ne smije zanemarivati. Uz konkretne primjere, slikovito je navela i opisala posljedice stresa, prije svega na zdravlje radnika, zatim na društvenu klimu u poduzeću koja lančano uzrokuje negativnosti, sve do ekonomskih gubitaka za radnike i poslodavce, te gospodarskih gubitaka za društvo u cjelini.

Mišićno-koštani poremećaji su najčešća oboljenja povezana sa radom te pogađaju milijune radnika na području cijele Europe. Akrap je u prezentaciji istaknula kako poslodavci upravo zbog ovih poremećaja troše milijarde eura. Temeljem uspostavljene suradnje Zavoda i dr. sc. Josipe Nakić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu na ovom skupu predstavljena su dva projekta povezana s prevencijom mišićno-koštanih poremećaja, koje su realizirani u Lidlu i INA-i, a usmjereni su na radnike koji obavljaju teške fizičke poslove ali i na radnike na uredskim poslovima. Dr. Nakić je u izlaganju istaknula važnost pravilnih pokreta pri različitim radnjama, primjerice pri podizanju tereta, te ukazala na značaj tjelovježbe tijekom rada kako bi se prevenirala bolna stanja kralježnice što uzrokuje dugotrajna bolovanja i smanjenje radne sposobnosti radnika. Pored primjera dobre prakse, dr. Nakić detaljno je prikazala način programiranja treninga te demonstrirala određene kineziološke vježbe koje se mogu svakodnevno primijeniti i pozitivno utjecati na zdravlje i radnu aktivnost pojedinca.

Tijekom seminara naglašeno je da je suradnjom stručnjaka zaštite na radu, kineziologa i voditelja ljudskih resursa u radnim sredinama moguće informirati, osvijestiti i educirati zaposlene kako bi ostvarili dobrobit za njihovo zdravlje i radnu sposobnost, smanjili broj ozljeda na radu i bolesti povezanih s radom te dane i troškove bolovanja.

Sudionici seminara s velikim zanimanjem pratili su teme, aktivno sudjelovali, iznosili primjere i osobna iskustva.

Sljedeći seminar-radionica u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na istu temu planirana je u sklopu suradnje Zavoda s EU-OSHA,  a održat će se u Zagrebu 6. lipnja. 2017.