Zavod i Inspektorat rada o Središnjem informacijskom sustavu zaštite na radu

Na redovitom radnom sastanku predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Inspektorata rada središnja tema razgovora bila je priprema Informacijskog sustava zaštite na radu Zavoda i korištenje prikupljenih podataka, te plan razvoja Središnjeg informacijskog sustava zaštite na radu Data Collector.

Informacijski sustav Zavoda koji je u fazi testiranja sadržavat će podatke koje će unositi osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, kao i svi poslodavci obveznici primjene Zakona o zaštiti na radu i pod zakonskih propisa.

Druga faza projekta uključuje uspostavu Središnjeg nacionalnog informacijskog sustava zaštite na radu Data Collector, čime će se omogućiti integracija, obrada i razmjena podataka ključnih dionika u okviru jedinstvene baze podataka.

Na takav način moći će se pratiti i ocjenjivati stvarno stanje u području zaštite zdravlja i zaštite na radu, te planirati i poduzimati odgovarajuće preventivne i druge  aktivnosti na poboljšanju i unapređivanju ukupnog stanja.