Zavod na Interprotexu: Okrugli stol o procjeni rizika i Info dan za obrtnike

Okruglim stolom na temu „Procjena rizika – uvjeti, načini i metode izrade“, info danom „Zajedno za kulturu sigurnosti na radu“, te vježbom pružanja prve pomoći ozlijeđenima na radu nastavljen je bogat program aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na 12. međunarodnom sajmu zaštite imovine i osoba Interprotex na Zagrebačkom velesajmu.

Na Okruglom stolu “Procjena rizika – uvjeti, način i metode izrade” sudjelovali su: Jere Gašperov, načelnik Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Nenad Puljić, načelnik Sektora za nadzor u području zaštite na radu u Inspektoratu rada, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Milica Šegović iz Centra za sigurnost, ovlaštene pravne osobe za obavljanje poslova zaštite te iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu ravnatelj Vitomir Begović i viši stručni savjetnik Neven Obradović.

Cilj Okruglog stola bio je stručna razmjena mišljenja, iskustava i prakse radi unapređivanja izrade najvažnijeg dokumenata u području zaštite na radu – procjene rizika za mjesta rada.

Procjena rizika izrađuje se prema Pravilniku o izradi procjene rizika i mora odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom što znači da je potrebno kontinuirano pratiti stanje na mjestima rada. Pravilnik je propisao minimalne zahtjeve koje je potrebno ispuniti kod procjenjivanja rizika i time je ostavio široku mogućnost korištenja i primjene drugih priznatih načela i metoda procjene rizika nakon što su ispunjeni propisani minimalni zahtjevi. Istodobno je na snazi niz specifičnih propisa vezanih uz određene djelatnosti i opasnosti, štetnosti i napore koje je također potrebno utvrditi i evidentirati u procjenama rizika, rekao je u uvodnom izlaganju Neven Obradović.

U nastavku rasprave istaknuto je kako je procjena rizika temeljni dokument zaštite na radu kod svakog poslodavca koji mora biti dostupan radniku na mjestu rada, a u njezinom stvaranju moraju sudjelovati radnici, odnosno njihovi predstavnici, ovlaštenici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi može uključiti i stručnjake iz različitih područja: medicina rada, psihologije, kineziologije i dr.

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, poduzimati preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili na najmanju moguću mjeru smanjio vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao višu razinu zaštite na radu, naglašeno je na skupu.

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu definirao je obvezu izrade procjene rizika tako da je mogu izrađivati ovlaštene osobe ili poslodavac za svoje potrebe bez dodatnog ovlaštenja.

Na osnovu određenih spoznaja o sadržaju i načinu izrade procjene rizika zaključeno je da je u proteklom razdoblju u radnim sredinama učinjen određeni napredak, iako u praksi ima slučajeva da se toj obvezi pristupa bez primjene odgovarajuće metodologije i sudjelovanja ključnih dionika. Izradi procjene rizika pristupa se na različite načine što može uzrokovati izostanak stvarne ocjene prisutnog rizika, a slijedom toga i izostaje planiranje i poduzimanje potrebnih mjera na smanjivanju i uklanjanju rizika.

Procjena rizika je temelj sustavnog, aktivnog pristupa za sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

U interaktivnoj raspravi sudionici okruglog stola iznijeli su niz konkretnih primjera, prijedloga i mišljenja kako unaprijediti sadržaj procjene rizika, izraditi dobar plan preventivnih mjera, provesti teoretsko i praktično osposobljavanje radnika za rad na siguran način, organizirati stalno stručno usavršavanje i poboljšanje statusa stručnjaka zaštite na radu, te primjenjivati učinkovitije mjere zaštite na radu, što uključuje višu razinu zaštite od osnovne, propisane zakonom i drugim propisima.

U suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom i Inspektoratom rada održan je Info dan “zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu !”.

Predstavnici Zavoda Sanja Sambol, Ana Akrap i Josip Škreblin, viši stručni savjetnici govorili su o osnovnim obvezama u zaštiti na radu za obrtnike i poslodavce, a potom je Krešimir Kaćunko, voditelj Službe zaštite na radu Područnog ureda Zagreb Inspektorata rada odgovorio na mnoštvo pitanja u vezi s provedbom propisa i obvezama koje imaju obrtnici u području zaštite na radu.

Cilj ovog radnog susreta bilo je neposredno informiranje, edukacija, savjetovanje te pomoć obrtnicima, poslodavcima i svim zainteresiranim dionicima u zaštiti na radu u svrhu optimalne organizacije i praktične primjene propisa iz područja zaštite na radu.

Vježba pružanja prve pomoći unesrećenima na radu podsjetila je prisutne kako reagirati u izvanrednim situacijama kada o pravovremenom i pravilnom postupanju može ovisiti život ili oporavak stradale osobe. Odlično uvježbana ekipa Crvenog križa Zagreb čiji su članovi za potrebe vježbe bili s „našminkanim“ ozljedama pokazala je na primjeru nezgode u tvrtki i stradavanja više radnika kako pomoći unesrećenima do dolaska službe Hitne pomoći.

Vježba pružanja prve pomoći Crvenog križa (Foto: Crveni križ)

O događanjima na Interprotexu pogledajte fotogaleriju.