Zavod partner u ESF projektu „Dijalog i znanje napredak grade“

 

 

Provođenje projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda s ciljem osposobljavanje predstavnika radnika u sektoru grafičke i nakladničke djelatnosti za vođenje kvalitetnog socijalnog dijaloga te poboljšanja njihove opće informiranosti, počelo je u ožujku ove godine. Nositelj projekta je Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, a projektni partner Zavod za unapređivanje zaštite na radu.

Riječ je o projektu vrijednom 1,221.224,78 kuna, koji se u potpunosti financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a trajat će 15 mjeseci, te će se aktivnosti provoditi do rujna 2019. Svrha provedbe projektnih aktivnosti je poboljšanje i unaprjeđivanje socijalnog dijaloga u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti, te jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga podizanjem znanja i određenih vještina predstavnika radnika, osobito s obzirom na teme koje su predmetom socijalnog dijaloga. Također, kroz projekt će se nastojati poboljšati položaj radnika podizanjem kvalitete njihova informiranja o uvjetima rada u sektoru. U konačnici projekt bi trebao pridonijeti većem utjecaju sindikata kao socijalnog partnera i uspostavi socijalnog dijaloga u sektoru u skladu s Osnivačkim ugovorima EU i njezinim strateškim dokumentima te Sporazumu o osnivanju Gospodarsko socijalnih vijeća.

Zavod za unapređivanje na radu aktivno će sudjelovati u projektu nizom aktivnosti: provest će in-situ istraživanja kojim će se identificirati najčešće opasnosti rada s kojima se susreću radnici u ovom sektoru,  izradit će priručnik o zaštiti na radu i radu na siguran način, te održati predavanja i prezentacije na seminaru o socijalnom dijalogu i sigurnim radnim mjestima  kao načinu da se osiguraju bolji uvjeti rada.

Projektom „Dijalog i znanje napredak grade“ predviđeno je tijekom 15 mjeseci ukupno održavanje četiri seminara i jedne konferencije, zatim provođenje dva istraživanja te izrada četiri priručnika.

Prvi sastanak projektnih partnera održan je sredinom travnja u Zavodu za unapređenje zaštite na radu, a tema sastanka bio je dogovor o provedbi projektnih aktivnosti. Na sastanku su sudjelovali Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda, i Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju, te Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata, i  Marina Kasunić Peris, voditeljica Projekta.

Na drugom sastanku Projektnog tima i predstavnika projektnog partnera, održanog 24. svibnja u prostorijama Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, dogovorene su aktivnosti vezane uz provedbu in-situ istraživanja o opasnostima s kojima se susreću radnici kod poslodavaca u grafičkoj djelatnosti, kao i pripremnim aktivnostima na izradi priručnika „Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način“. Zaključeno je da se istraživanje provede kod više poslodavaca koji će se razlikovati po asortimanu tiskarskih usluga, a predložena je okvirna sadržajna struktura priručnika. Također se razgovaralo i o dinamici provedbe seminara „Socijalnim dijalogom do sigurnih mjesta i boljih uvjeta rada“. Na sastanku su sudjelovali članovi Projektnog tima, Marina Kasunić Peris, Matea Mikić i Snježana Štefok, te Darije Hanzek, predsjednik Sindikata i Renata Valentić, viša stručna savjetnica u Zavodu.