Zavod na radionici u Bruxellesu: O zaštiti na radu radnika u online gospodarstvu

U digitaliziranom gospodarstvu ključnu ulogu imaju online platforme koje predstavljaju digitalne javne trgovine i mogu utjecati na gospodarski proces na različite načine, na primjer, u različitim vrstama proizvodnje i u organizaciji pružanja usluga. Online platforme također imaju važnu ulogu u organizaciji rada u proizvodnom procesu (kao što su, primjerice, organizacija, isporuka, pružanje i prodaja usluga). Dobar primjer je Uber koji omogućava potrošačima da, putem smartphone aplikacije, rezerviraju i vrše plaćanje usluge.

Online platforma predstavlja novi oblik zapošljavanja i rada, a time i nove rizike kao što su mišićno-koštani poremećaji, nedostatak odmora, izoliranost, stres, mali prostor za rad, problemi s vidom i slično.

Na radionici koja je održana 24. svibnja 2018. godine u Bruxellesu sudjelovala je Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu. Na radionici je ukupno prisustvovalo 70 sudionika iz svih zemalja članica EU.

Radionica je bila podijeljena u tri dijela. Prvom dijelu radionice prisustvovali su svi sudionici, a uvodno izlaganje održao je Karel Van Damme, generalni direktor u Državnom zavodu za zapošljavanje u Belgiji. O problematici i budućnosti globalizacije i digitalizacije govorili su Nicholas Costello iz DG EMPL, prof. dr. Sasha Garben s College of Europe u Belgiji i prof. dr. Ursula Huws sa Sveučilišta Hertfordshire u Velikoj Britaniji.

Nakon toga sudionici su podijeljeni u tri grupe i održane su tri paralelne sjednice za socijalne partnere, predstavnike država članica i radnike.  Predstavnica Zavoda, Ana Akrap sudjelovala je na sjednici za predstavnike država članica, a posebna je pozornost posvećena analizi istraživanja koje su provele Francuska i Finska. Raspravljalo se o različitim pristupima toj problematici. Primjer dobre prakse predstavila je Španjolska kroz kampanju „Budite vidljivi!“ koja se odnosi na radnike koji rade kao dostavljači i rizike s kojima se svakodnevno susreću pri radu.

Treći dio radionice ujedno je bio i završni, a organiziran je kao okrugli stol na kojem su izlagači pojedinih sjednica mogli izložiti svoje komentare. Radionicu je zaključio William Cockburn, voditelj odjela za prevenciju i istraživanje EU-OSHA-e, naglasivši kako bi sve države članice EU trebale zakonski regulirati ovo područje rada s naglaskom na zdravstvenu zaštitu radnika, provođenje postojećeg zakonodavstva, jačanje inspekcije rade, kao i ažuriranje zakonodavnog okvira koji treba pratiti tehnološki razvoj.