Zavod sudjelovao na Godišnjem sastanku OiRA zajednice i konferenciji o rezultatima projekta SESAME u Bruxellesu

Godišnji sastanak OiRA zajednice i konferencija na visokoj razini na kojoj su predstavljeni rezultati trogodišnjeg europskog projekta SESAME, u kojem su istraženi rizici u mikro i malim poduzećima, održani su u organizaciji Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) 18. i 19. lipnja o.g. u Bruxellesu. Na oba događaja aktivno je sudjelovala predstavnica Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju.

Julia Flintrop, nova voditeljica OiRA projekta, otvarajući Godišnji sastanak OiRA i IRAT partnera, naglasila je da su EU-OSHA-i vrlo zadovoljni rezultatima postignutim u proteklih godinu dana, koji uključuju novu mrežnu stranicu OiRA zajednice s mogućnošću širenja znanja i razmjene iskustva članica, te je istaknula angažman Hrvatske i Italije. Radi još boljeg umrežavanja i učenja jednih od drugih, ove su godine prvi put OiRA i IRAT partneri prije sastanka dobili četiri grupe pitanja kako bi se jasno vidjeli planovi pojedinih članica, te jesu li i koliko besplatni online alati za procjenu rizika uključeni u strateške programe pojedine zemlje članice.

Jesus Alvarez, predstavnik Europske komisije – Opće uprave za zapošljavanje, istaknuo je kako je za mikro, male i srednje poduzetnike od životne važnosti da imaju pri ruci besplatne, interaktivne alate kojima mogu lako procijeniti rizike sigurnosti na mjestima rada, te zaštititi svoje zdravlje i zdravlje radnika. OiRA projekt je ambiciozna ideja, vrlo inovativan, koji uključuje učenje iz prakse kako bi se tehnički razvijao i neprestano ažurirao u skladu s potrebama koje proizlaze iz novih tehnologija ali i zakonitosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika.

Kris de Meester, kao predstavnik Business Europe, istaknuo je kako je dostupnost jednostavnih a kvalitetnih online alata za procjenu rizika poslodavcima vrlo važna jer im olakšava ispunjavanje zakonskih obveza i ujedno bolju zaštitu zdravlja radnika, u čemu je jedinstven stav poslodavaca i sindikata kao socijalnih partnera.

Na okruglom stolu predstavnica Zavoda istaknula je da su početničke teškoće u Hrvatskoj uspješno prebrođene, razvoj OiRA alata kao i izrada metodološke online aplikacije za procjenu rizika primjenjive u različitim sektorima neovisno o veličini poslodavaca dio su mjera provedbe Akcijskog plana Vlade RH za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva i nacionalnog Plana reformi, te time i sastavni dio nacionalne strategije u području sigurnosti i zaštite zdravlja radnika. Zavod kroz sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda planira prilagodbu postojećih OiRA alata nacionalnim propisima, te izradu novih alata, čime će pridonijeti OiRA zajednici. Riječ o ukupno 10 alata koji će se izraditi u sklopu provedbe ESF projekta, za koji se očekuje skoro potpisivanje ugovora. Kao uspješan pristup u promoviranju prvoga hrvatskog OiRA alata za frizere, Štefok je istaknula primjer iz prakse – radionice na kojima frizeri na svojim tabletima i smartfonima započinju procjenu rizika u vlastitom salonu.

U svojstvu IRAT partnera predstavnik Irske rekao je da su zajedno s Estonijom razvili interaktivni alat za procjenu rizika koji se pokazao vrlo uspješnim, jednako kao i takav pristup. Uspješan je edukativan i promocijski pristup Katalonije gdje učenike strukovnih škola upoznaju s online procjenom rizika, Portugal je u sklopu OiRA-e razvio modul vezan uz alkohol i droge, na Islandu socijalni partneri plaćaju razvoj OiRA alata, Grčka ima nacionalni fond za razvoj alata za procjenu rizika, Italiji je zbog velikih promjena u zakonodavstvu trebalo 5 godina za objavu prvog OiRA alata no u tom je vremenu provela i različita istraživanja. Svim OiRA/IRAT partnerima najveći je izazov kako što bolje zakonodavstvo uključiti u OiRA alate i na taj način olakšati njihovu prilagodbu nacionalnim propisima.

U nastavku Godišnjeg sastanka predstavljena je suradnja EU-OSHA-e s Europskom poduzetničkom mrežom te istaknuta važnost EU-OSHA ambasadora, kao i seminara i radionica na kojima se u pojedinim zemljama predstavljaju europska istraživanja, kampanje i primjeri dobre prakse. Po fazama izrade, s naglaskom na promociju kojom se dopire do korisnika, predstavljen je alat za procjenu rizika koji uključuje animaciju a koji su samostalno razvili Norvežani.

Lorezno Munar, idejni začetnik i dugogodišnji voditelj OiRA projekta, sumirao je programske poboljšice koje su se nametnule kroz praksu, a među ostalim uključuju prijateljsko sučelje radi lakšeg korištenja alata, lakše preslagivanje modula, različite opcije, nove verzije modula itd. Predstoji prilagodba za lakše korištenje alata putem mobitela, a u skoroj budućnosti planira se treća faza – OiRA.3, za koju je već počelo prikupljanje informacija, ideja i prijedloga, sve s ciljem da se izradi treća generacija OiRA-e po mjeri korisnika, pred kojima su novi poslovni i tehnološki izazovi.

Evaluacija je važan i neizostavan dio svakog projekta, ali i vrlo zahtjevan, stoga je Julia Flintrop, najavivši provedbu nove evaluacije OiRA projekta, analizirala rezultate postignute nakon obrade evaluacijskih upitnika provedenih 2014. godine. Velik dio prijedloga je ostvaren – primjerice, stalna potpora Europske komisije, bolja razmjena iskustva među zemljama članicama, stalni sastanci OiRA zajednice, veća financijska potpora razvoju OiRA alata, kao i promociji na nacionalnim razinama. Nije bilo moguće ostvariti help-desk za krajnje korisnike, što je prezahtjevno i za što nema sredstava, te kompjutorske laboratorije za seminare, koje je razvoj i dostupnost novih tehnologija učinio zastarjelima.

Nakon godišnjeg susreta OiRA/IRAT partnera, drugi dan održana je konferencija na visokoj razini naslovljena „Kad je veličina važna…put prema poboljšanju sigurnosti i zaštite zdravlja u europskim mikro i malim poduzećima“, na kojoj su glavni istraživači trogodišnjeg europskog istraživanja SESAME na interaktivnom okruglom stolu, u panel diskusiji i odgovarajući na pitanja sudionika predstavili kontekst i uređenje provedbe zaštite na radu u mikro i malim poduzećima, te obrtima, rezultate istraživanja i poglede različitih dionika na ovu problematiku. Istraživači su prezentirali i učinkovite javne politike i intervencijske mjere, nakon čega su sudionici, razvrstani u šest radnih grupa raspravljali o rezultatima istraživanja i načinu kako pomoći mikro i malim poduzetnicima u provedbi mjera i unaprjeđivanju zaštite na radu. Nakon sumiranja zaključaka s radnih grupa predstavnika Europske komisije i njenih tijela, Međunarodne organizacije rada, vladinih tijela država članica, javnog sektora, istraživača i socijalnih partnera, Zornitsa Rousinova, zamjenica ministra rada i socijalne politike Bugarske, koja predsjeda Vijećem EU u prvom polugodištu 2018., s bugarskog je gledišta predstavila način kako unaprijediti zaštitu na radu u europskim mikro i malim poduzećima, istaknuvši pritom važnost potpora za edukaciju i poboljšanje radnih uvjeta kroz programe i fondove EU.

Marianne Thyssen, europska povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne smage, u uvodnom dijelu ove važne konferencije, istaknula je da je zaštita zdravlja i sigurnosti na radu jedno od 20 temeljnih načela europskog stupa socijalnih prava, stoga je kao europska povjerenica poboljšavanje situacije u mikro i malim pouzećima stavila na prvo mjesto. Jer zdrav radnik je produktivan, on je ključ poslovnog uspjeha, kompetitivnosti i inovacija. Pomozimo im da budu zdravi i sigurni! Ali ne novim pravilima, nego provedbom mjera sigurnosti i zaštite zdravlja. U tome je studija u sklopu projekta SESAME vrlo važna. U mikro i malim poduzećima zaposleno je otprilike pola europske radne snage, i ona su ključna za gospodarski razvoj u zemljama Europe, međutim radnici u tim poduzećima su često slabo zaštićeni od ozljeda i profesionalnih bolesti jer se poslodavci moraju boriti za opstanak poslovanja. Projekt SESAME omogućio je bolje razumijevanje načina na koji takva poduzeća vide standarde za zdravlje i sigurnost, te razumijevanje radnji koje tijela i drugi dionici moraju poduzeti kako bi poboljšali sukladnost propisima. Na tijelima Europske komisije je da se pobrinu za vodiče i smjernice, preventivne mjere, edukaciju i trening poslodavaca i radnika, a jedno od rješenja je širenje znanja i fokusiranje na ono što je važno.

Christa Sedlatschek, direktorica EU-OSHA-e, uvodno je istaknula važnost suradnje svih dionika sigurnosti i zaštite zdravlja radnika s ciljem pomoći mikro i malim poduzećima u rješavanju izazova i problema. Važno je kreirati mjere i alate koji mogu biti u širokoj upotrebi, u tu svrhu preusmjeriti proračunski novac. Budući da je EU-OSHA tripartitna organizacija, pravo je mjesto na kojem članice mogu dati svoj doprinos takvom opredjeljenju, a ujedno je i mjesto potpore svojim članicama u organiziranju radionica i seminara za mikro i mala poduzeća. OiRA alati su odličan primjer spomenutog doprinosa jer u njihovu razvoju sudjeluju različiti dionici na EU i nacionalnoj razini. No, EU-OSHA je početna točka da se razmotre i drugi online alati za procjenu rizika, podupire njihov razvoj, a uz to osmišljava i provodi istraživanja, izrađuje informativne materijale, provodi kampanje za zdrava mjesta rada s naglaskom na malim poduzećima.

Predstavnici SESAME konzorcija istaknuli su kako se u ovom sveobuhvatnom istraživanju podijeljenom u tri faze, kojima je među ostalim obuhvaćena analiza socio-ekonomskog i regulatornog konteksta, rezultati prethodno provedenog europskog istraživanja o novim rizicima u poduzećima, intervjuiranje radnika i vlasnika-poslodavaca mikro i malih poduzeća iz više sektora u 9 europskih zemalja o njihovu viđenju zaštite na radu, te analiza 44 primjera dobre prakse u 12 europskih zemalja s različitim javnim politikama, propisima, strategijama, instrumentima pomoći i dostupnim alatima, iskristaliziran temeljni izazov: kako uskladiti regulatornu opterećenost i propisanu zaštitu. Jer mikro i mala poduzeća svjesna su zahtjeva, ali nemaju snage da provedu zahtjeve u području zaštite na radu. Uz to, tu su novi zahtjevi kojima trebaju prilagoditi poslovanje ali i radne uvjete, kao što su, primjerice, digitalizacija i novi modeli radnog vremena. Zaključak je da mikro i mali poslodavci brinu o radnicima i njihovoj sigurnosti i zaštiti njihova zdravlja, ali im to nije prioritet. Često ni poslodavci ni radnici nemaju dovoljno znanja o zaštiti na radu, zbog premalog broja inspektora mnoge zemlje muči problem premalog broja inspekcijskih nadzora i nalaza, te nedostatna savjetodavna uloga inspektora, mali poslodavci su često bez menedžerske edukacije i treninga a zaštita na radu zahtijeva upravljačke vještine, takva poduzeća su organiziran na tradicionalan način – sve to utječe na ranjivost mikro i malih poduzeća, više stope ozljeđivanja nego što je to kod velikih poslodavaca. To su izazovi koji dionici zaštite na radu zajednički trebaju riješiti na europskoj, nacionalnim i sektorskim razinama.

Christa Sedlatschek, zahvalivši istraživačima projekta SESAME i dionicima ove interaktivne  konferenciji na zaključcima u radnim grupama, zaključila je kako je to važan doprinos uvidu u mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se rezultati istraživanja primijenili u praksi te razvila rješenja koja će biti od pomoći najranjivijima mikro i malim poduzećima, koji su važan oslonac i pokretač europskoga gospodarstva.