Zdravo starenje počinje s prvim radnim danom – e-vodič EU-OSHA-e

S ciljem osiguranja zdravih radnih mjesta i produljenja životnog vijeka izradili smo model upravljanja zaštitom na radu tijekom čitavog radnog vijeka. Naime, zdravo starenje podrazumijeva dobro zdravlje, psihičku i tjelesnu aktivnost, a jednako tako i što dulji ostanak u radnom procesu. Rezultati istraživanja „Sigurniji i zdraviji rad za svaku dob“, koje je proveo Europski parlament tijekom 2013. godine, pokazuju da je u Republici Hrvatskoj u usporedbi s europskim prosjekom osjetno veći prosjek umirovljenih radnika, ali i zaposlenih radnika sa zdravstvenim problemima. Ovaj problem je to veći što ne samo da ukupna radna snaga u Hrvatskoj stari nego se iz evidencije o boravištu Ministarstva unutarnjih poslova iščitava migracija mladih radnika srednje životne dobi u europske razvijene zemlje. Stoga je prioritet osigurati uvjete za produljenje radnog vijeka, a to se temelji na sigurnim i zdravim mjestima rada za radnike svih dobnih skupina, s naglaskom na radnike starije životne dobi.

Ovaj problem prisutan je i na razini Europske unije, te je njezina nadležna informacijska agencija – Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) pokrenula kampanju „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017., s kojom se promiče zdravo starenje od početka radnog vijeka na načina da se  podiže svijest o važnosti dobrog upravljanja zaštitom na radu. U tu svrhu EU-OSHA izradila je e-vodič o upravljanju sigurnosti i zdravljem na radu za radnike starije životne dobi. Temeljem tog on-line vodiča, koji će biti predstavljen na 3. gerontološkom i gerijatrijskom kongresu, izradili smo navedeni model upravljanja zaštitom na radu tijekom čitavog radnog vijeka.

Autori: Ana Akrap, Antonio Jaić i Sanja Sambol, Zavod za unapređivanje zaštite na radu

(Objavljeno: Liječnički vjesnik, knjiga sažetaka, 3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres, Hrvatski liječnički zbor, LIJEČ VJESN 138:1-168, Suplemnet 2, Zagreb, studeni 2016.)