Zagrebački električni tramvaj uključio se u promociju Europske i Nacionalne kampanje za učinkovitiju zaštitu na radu

Zagrebačkim ulicama od 23. svibnja svakog dana prometuju dva tramvaja kojima se promiču Europska kampanja „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ i Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“. Rezultat je to dogovora o suradnji i partnerstvu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Zagrebačkog holdinga d.o.o. u hvalevrijednim aktivnostima na promicanju učinkovite zaštite na radu i zdravlja radnika. Zagrebački električni tramvaj na dva tramvaja koja prometuju na različitim linijama po cijelom gradu stavio je vizuale ovih dviju komplementarnih kampanji, od kojih kampanja Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) završava ove godine, a prva Nacionalna kampanja u području zaštite na radu koju je osmislio i provodi ovaj Zavod trajat će i sljedeće godine.

Cilj koji se želi postići provedbom Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ je smanjenje broj ozljeda na radu, očuvanje radne sposobnost radnika, smanjenje broja odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, smanjenje gospodarskih gubitaka te postizanje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline koja će biti poticajna za rast produktivnosti i konkurentnosti. Stoga je naša nacionalna kampanja komplementarna kampanji Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ kojoj je cilj ukazati na značaj održivog rada i zdravog starenja od početka do završetka radnog vijeka.

Ostvarenje navedenih ciljeva je posebno značajno u okolnostima kad radna snaga stari, a radni vijek je sve dulji, a negativne demografske promjene donose nove izazove. Stoga je osobito važno i prijeko potrebno provodite preventivne mjere tijekom cijelog radnog vijeka kako bi se spriječile nesreće povezane s radom, zdravstveni problemi i profesionalne bolesti, a pretpostavka je holistički pristup koji uključuje osiguranje odgovarajućeg radnog okoliša i organizacije rada, cjeloživotno učenje i osposobljavanje, primjereni stil rukovođenja, ravnotežu poslovnog i privatnog života, mjere motivacije i razvoj karijera. Upravo to ističe se i porukom Nacionalne kampanje: „Zaštita na radu je prva!“, kao i u poruci europske kampanje: „Zdrava mjesta rada za sve uzraste!“, što je i jasan poziv poslodavcima, sindikatima, radnicima i drugim dionicima da aktivno sudjeluju u aktivnostima.