Zlatko Perić, dobitnik priznanja za doprinos u zaštiti na radu za 2021. godinu

Povjerenstvo za dodjelu priznanja za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu u sastavu: Dražen Opalić (predsjednik Povjerenstva), Marina Borić, Cvetan Kovač, Ljubomir Pintarić i Boris Antunović, odlučilo je da se priznanje za postignuće u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu dodijeli Zlatku Periću.

Zlatko Perić je u proteklih 20 godina neprekinuto radno aktivan u zaštiti na radu. Diplomirao je na Visokoj školi za sigurnost na radu iz smjera zaštite na radu i iz smjera zaštite požara, te je magistrirao na istoj školi.

Na poslovima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša radio je u poduzećima INA Maziva, SINACO i SAIPEM.

Viši je predavač na Veleučilištu u Rijeci u stalnom radnom odnosu, te organizira i predaje kolegije na specijalističkom i preddiplomskom studiju na odjelu Sigurnosti na radu.

2010. godine imenovan je stalnim sudskim vještakom Županijskog suda u Rijeci, te je od tada odradio preko 100 predmeta na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke i Istarske županije.

Nositelj je certifikata za vodećeg auditora za sustav upravljanja Zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i sustava upravljanja okolišem.

Objavio je brojne znanstvene i stručne radove, održao brojne edukacije i predavanja iz područja zaštite na radu, proveo brojna znanstvena istraživanja te dokazao utjecaj primjene norme OHSAS 18001 na smanjenje broja i težine posljedica ozljeda na radu.

Član je Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja i Europskog društva inženjera sigurnosti, koje ga je nominiralo za dodjelu priznanja.